Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)

ซินโครตรอน จัด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 5”

Hits 22 ครั้ง
URL: 
https://www.slri.or.th/th/slrinews/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, November 29, 2019
รายละเอียด: 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 5”

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ท่องแดนซินโครตรอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รุ่นเยาว์ กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แสงซินโครตรอน ลำแสงสุดล้ำ” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ต่อด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ชมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ จากนั้นเป็นกิจกรรม walk rally 10 ฐานการทดลอง ประกอบด้วย ฐานการทดลองสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระดิ๋งในสุญญากาศ เม็ดโฟมเต้นระบำ เครื่องเปลี่ยนทรงผมสุดแนว สิ่งมีชีวิตจิ๋วรอบตัว ยาสีฟันช้าง ถอดรหัสลับจากดีเอ็นเอ ท่อถ่วงเวลา และการสร้างภูเขาไฟอย่างง่าย เป็นต้น

ปิดท้ายด้วย Science show มหัศจรรย์คลื่นเสียง และกลเคมีแสนสนุก ที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ประเภทข่าว: 
news

ซินโครตรอน คว้า The Asia-Pacific Stevie Awards 3 รางวัลรวด

Hits 79 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/8093-the-asia-pacific-stevie-awards
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, April 24, 2019
รายละเอียด: 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล คว้า 3 รางวัล The Asia-Pacific Stevie Awards ยกระดับองค์กรครบเครื่องทั้งด้านการบริการ การพัฒนากำลังคน และการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า “รางวัลสตีวี อวอร์ด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพอันโดดเด่นจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในระดับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมไปถึงบุคคลผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ยังเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่องและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด้านบวกขององค์กร ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลสตีวีอวอร์ดมากกว่า 10,000 ผลงาน จากทั่วทุกองค์กรใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก และในปีนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้รับถึง 3 รางวัล ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ของบุคลากรสถาบัน ได้แก่

รางวัล GOLD STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN CUSTOMER SERVICE ในกลุ่ม Non-profit โดยได้รับรางวัลประเภท GOLD WINNER ซึ่งในปัจจุบันสถาบัน ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแสงซินโครตรอนผ่านระบบออนไลน์ New Beamtime Application System โดยขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งในประเทศ ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ให้สามารถขอใช้บริการแสงซินโครตรอนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบสถานการขอใช้บริการ และตารางการใช้บริการแบบปัจจุบัน (real time) ผ่านเว็บไซต์ และมีการจัดการระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสืบค้น และรายงานสถิติต่างๆ ได้รวดเร็วฉับไว ซึ่งเป็นความสำเร็จในการให้บริการแสงซินโครตรอนของประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล
รางวัลถัดมาคือรางวัล GOLD STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN HUMAN RESOURCES ในหัวข้อ 360 Degree Feedback System for Administrative Personnel ในกลุ่ม Public Enterprise โดยได้รับรางวัลประเภท GOLD WINNER ซึ่งสถาบัน ได้จัดทำระบบเครื่องมือที่สะท้อนพฤติกรรมของบุคคล เพื่อสอบทานความพร้อม ความสามารถด้านภาวะผู้นำ สมรรถนะผู้นำในระดับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้นำต่อไป
อีกรางวัลหนึ่งคือ SILVER STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN SCIENCE ในหัวข้อ Synchrotron IR Microspectroscopy at Siam Photon Laboratory โดยได้รับรางวัลประเภท SILVER WINNER ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบลำเลียงแสงทางด้านซินโครตรอนอินฟราเรดไมโครสเปคโตรสโครปี สำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ผลักดันให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป สถาบันฯ ขอขอบคุณ สตีวีอวอร์ด ที่ให้เกียรติมอบรางวัลทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ด้วย”

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ประเภทข่าว: 
news

แสงซิงโครตรอน...แสงไขความลับ

ซินโครตรอน มั่นใจ เครื่องกำเนิดแสง ปลอดภัยอันตรายจากรังสี 100%

Hits 105 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7964-100
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, March 8, 2019
รายละเอียด: 

“เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน” ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและได้รับการยอมรับจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์มากมายมหาศาลต่องานวิจัยทางด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น

โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นี้ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นบวกต่อประเทศ ซึ่งได้แก่ การสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเครื่องฯ การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถให้บริการแก่ภาคเอกชนได้ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกไม่น้อยกว่าปีละ 6,000 ล้านบาท

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่จะจัดสร้างใน เขตนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECi มีระบบการจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันอันตรายทางรังสีจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามตามกฎหมายและมาตรฐานสากลควบคู่กันไปอย่างเคร่งครัด
การป้องกันอันตรายทางรังสีจากการเดินเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนนั้น เริ่มตั้งแต่การประเมินแหล่งต้นกำเนิดรังสีเพื่อนำไปสู่การออกแบบตัวกำบังรังสี ทั้งในอุโมงค์ที่ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค และในวงกักเก็บอิเล็กตรอนรวมทั้งในระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองด้วย สำหรับการออกแบบตัวกำบังทางรังสีจำเป็นต้องอาศัยผลจากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ ประเมินประสิทธิภาพของตัวกำบังรังสีนั้นๆ ก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง และการทดลองตรวจวัดรังสีในระหว่างที่มีทดสอบการเดินเครื่องในภายหลังต่อไป โดยอาศัยหลักการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับปริมาณรังสีให้น้อยที่สุด เป็นไปตามกฎหมายของไทยและมาตรฐานสากลของ IAEA ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

จากการเดินเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา ผ่านมากว่า 20 ปี เรามีเครื่องวัดรังสีประจำที่ และมีการติดตามการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้มาใช้บริการภายนอก ไม่พบว่ามีผู้ใดได้รับรังสีเกินระดับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และที่สำคัญยิ่งรังสีที่จากแสงซินโครตรอนเกิดนั้นไม่ได้เกิดจากการใช้สารรังสี หรือวัสดุกัมมันตภาพรังสี เช่น ยูเรเนี่ยมหรือ โคบอล์ท ที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากภาพข่าวในอดีตแต่อย่างใด ซึ่งถ้าหากจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆ คือ เมื่อใดที่ถอดปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดแสงออกก็จะไม่มีรังสีปล่อยออกมาอีกเลย อีกทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อาจปลดปล่อยรังสีจะถูกฝังไว้ใต้ดินอย่างมิดชิดตามหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ดังนั้นสถาบันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน รวมถึง ประชาชนและสิ่งแวดล้อม”โดยรอบของสถานที่ตั้งเครื่องกำเนิดแสงฯ ทั้งในนครราชสีมาและ EECi จ.ระยอง จะมีความปลอดภัยทั้งทางด้านความปลอดภัยทางรังสีและความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยอย่างแน่นอน”
“นอกจากนี้ การจัดสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนบนพื้นที่ EECi นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น หรือ Initial Environmental Examination โดยได้มีการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ต.ป่ายุบ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบ ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการต่อผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินโครงการอีกด้วย” ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ประเภทข่าว: 
news

ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับมัธยม ร.ร.จิตรลดา ร่วมค่าย ลำแสงซินโครตรอน...แสงแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

Hits 97 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7902-3
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, February 25, 2019
รายละเอียด: 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ค่ายลำแสงซินโครตรอน ... แสงแห่งอนาคต”
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.พ. 62
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลอด 2 วันของการจัดกิจกรรมมีทั้ง การบรรยายความรู้เบื้องต้นของแสงซินโครตรอน
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม อีกทั้งกิจกรรม walk rally 5 ฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เด็กๆจะมีส่วนร่วมในการทำการทดลองด้วยตัวเอง ฝึกการคิด การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ประเภทข่าว: 
news

โครงการอบรม “Synchrotron Radiation Applications”

Hits 110 ครั้ง
URL: 
https://www.slri.or.th/th/slriactivities/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E2%80%9Csynchrotron-radiation-applications%E2%80%9D-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, December 7, 2018
รายละเอียด: 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดการอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค IR Spectroscopy and Imaging (IR), เทคนิค Micro-X-ray Fluorescence (XRF), เทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM), เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS), เทคนิค Macromolecular Crystallography (MX) และเทคนิค X-ray Lithography (DXL) โดยในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการโดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้าน

การประยุกต์ด้านชีววิทยาและการเกษตร
การประยุกต์ด้านการแพทย์ และ
Biomaterial
จากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยใช้แสงซินโครตรอน และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัย

วันเวลา/สถานที่

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบัน
สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน

นักวิจัยและอาจารย์
นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
กำหนดการรับสมัคร

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
กำหนดการจัดอบรม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ขั้นตอนการรับสมัคร

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี ผ่าน http://beamapp.slri.or.th/ (ลงทะเบียนสมัครสมาชิกผู้ใช้แสงซินโครตรอน สำหรับผู้ใช้ใหม่)

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

นางสาวสรินธร ทองหอม ส่วนบริการผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1605

E-mail : useroffice@slri.or.th

ประเภทข่าว: 
news

การให้บริการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 314 ครั้ง

แสงซินโครตรอนผลิตขึ้นมา ได้อย่างไร

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 965 ครั้ง

การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน

ประโยชน์แสงซินโครตรอน

Subscribe to RSS - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)