Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

เปิดโลกนิวเคลียร์

สทน.จับมือกับกฟผ.ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มอบเครื่องวัดรังสีเป็นสื่อการสอนของโรงเรียน ครั้งที่ 2 จ.อุบลราชธานี

Hits 30 ครั้ง
URL: 
https://www.tint.or.th/index.php/th/23-2013-07-31-03-57-00/2013-08-07-01-21-48/3961-%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C-%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, February 13, 2019
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2562 กฟผ.และสทน. ร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับครู-อาจารย์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ กฟผ. เป็นประธานในการมอบเครื่องวัดรังสีในครั้งนี้ กฟผ.ดำริโครงการมอบเครื่องวัดรังสีให้กับคุณครูในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และร่วมมือกับสทน.ในการผลิตเครื่องวัดรังสีขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งอบรม ให้ความรู้กับอาจารย์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีนิวเคลียร์และอบรมการใช้เครื่องวัดรังสี เพื่อนำไปสอนให้นักเรียนได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ครั้งแรกนำมอบเครื่องวัดรังสีให้โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจ.อุบลราชธานี

ดาวโหลดคู่มือครู >>> https://drive.google.com/open?id=1JZDjT1Q2K9qvRkDirgLEMPTRVRaZSOdO

ดาวโหลดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี >>> https://drive.google.com/open?id=18fbhKKdDiWE-GXpuCe_Cx3SIsQV4PFv2

ดาวโหลดการป้องกันอันตรายจากรังสี >>> https://drive.google.com/open?id=1Fizadl-DGaVtasegkteNwd6WLezTAG1U

ดาวโหลดภาพมอบเครื่องวัดรังสี จ.อุบลราชธานี >>> https://drive.google.com/open?id=177yqSsrqPSIsdKxJiUFK8Fl2psotXdp7

ประเภทข่าว: 
news

สทน. มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT” ในหัวข้อ “Nuclear for Better Life” เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท

Hits 17 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7853-tint-short-film-project-nuclear-for-better-life-310-000
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, January 24, 2019
รายละเอียด: 

วันนี้ (22 มกราคม 2562) ณ เอสพลานาด ซีนีเพลกซ์ รัชดาภิเษก โรงภาพยนตร์ 10 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

นายปฐม กล่าวว่า การสื่อสารในรูปแบบของหนังสั้น ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสาร ที่ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ว่าในความเป็นจริงแล้วสามารถนำไปใช้ในส่วนใดได้บ้างที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วย

ด้าน ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชนต่อพันธกิจของสถาบันฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดหนังสั้นฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละ 4 คน รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 3 รางวัล และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรมี 5 รางวัล โดยโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณบัณฑิต ทองดี และ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ทั้งนี้ มีทีมผู้ที่เข้าร่วมประกวด กว่า 300 ทีม หลังจากที่ได้คัดเลือกผลงาน Plot หนังสั้นได้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น รุ่นละ 6 ทีม รวมทั้งสิ้น 12 ทีม ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้นฯ จะได้โชว์ผลงานในงานพิธีประกาศผลและมอบรองวัล คาดว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจข้อมูลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tint.or.th/

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี

ประเภทข่าว: 
news

สทน. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Nuclear for Better Life"

Hits 49 ครั้ง
URL: 
https://www.tint.or.th/index.php/th/announcement/3636-%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, October 10, 2018
รายละเอียด: 

สทน. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Nuclear for Better Life" มี 2 รุ่น คือ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 310,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ด้วยปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ ให้ความสนใจกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช้เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่ง Plot หนังสั้นความยาว 3-5 นาที มาได้ที่
E-mail : tintshortfilm@gmail.com หมดเขต 23 พ.ย.61 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม www.tint.or.th หรือ www.facebook.com/thainuclearclub
#tintshortfilm #สทน #tint

Download กติกา
https://drive.google.com/file/d/1BswJLhuIDSsxoGc2EX1O2UEkEB2x5few/view?u...

Download ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1G0kXVm983QUCUZaV1B4iKbI8URKqJxTZ/view?u...

ประเภทข่าว: 
news

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 924 ครั้ง
รายละเอียด: 

การนำนิวเคลียร์ในทางสันติ ไทยได้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2497-2498 ในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม นำไปสู่ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เครื่องแรกของไทย

นิวเคลียร์กับทางการแพทย์และสาธารณะสุข

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 582 ครั้ง
รายละเอียด: 

การใช้นิวเคลียร์ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข มีความสำคัญเช่น การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสม

นิวเคลียร์กับประโยชน์ด้านเกษตร

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 520 ครั้ง
รายละเอียด: 

การใช้รังสี ในการปรังปรุงพันธุ์พืช คือการชักนำเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืช รังสีที่นิยมใช้ รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ รังสีนิวตรอน ให้เมล็ดพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รู้จักรังสี

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 521 ครั้ง

Radiation Now

Mobile Application Icon: 
ปีงบประมาณ: 
2558
Hits 926 ครั้ง
รายละเอียด: 

Radiation Now เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน ได้รับรู้และตระหนักถึงปริมาณรังสีที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว
ในแต่ละวันและกิจกรรมใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรังสีนิวเคลียร์

-บทความ STKC เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรังสีนิวเคลียร์ การป้องกัน ได้อย่างถูกต้อง
-เก็บสถิติการใช้งาน การได้รับรังสีในแต่ละวัน เพื่อติดตามและทราบถึงปริมาณรังสีที่ได้รับ
-สอบถามปัญหาความรู้ต่างๆ ผ่านระบบ Live Chat
- แชร์ข้อมูล แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ บนโลกโซเชียล ผ่านสื่อออนไลน์

ภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=daidee.most.radiationnow
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ: 
Android

Nuclear all around

Mobile Application Icon: 
ปีงบประมาณ: 
2558
Hits 702 ครั้ง
รายละเอียด: 

ร่วมผจญภัยไปกับบทเรียนความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในรูปของเกมค้นหาวัตถุ ที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะในด้านการสังเกตุ และการค้นหาวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรังสีนิวเคลียร์ ไปกับเราใน นิวเคลียร์ใกล้ตัว

โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

iOS: 
https://itunes.apple.com/th/app/nuclears-all-around/id1095951572?mt=8
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.most.nuclear
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ: 
Android
iOS
Subscribe to RSS - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)