Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

สทน. ชูงานวิจัยพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาชนะไบโบพลาสติกทนความร้อน

Hits 42 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/281-2019-07-09-09-37-30
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, July 10, 2019
รายละเอียด: 

วันที่ (9 กรกฎาคม 2562) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้จัดเสวนาในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมไทย...ใครคือ “HERO” ที่อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตน์ไพบูลย์กรรมการผู้จัดการ บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ดร.เกศินี เหมวิเชียรนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ จาก สทน. คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ และคุณวรวัฒน์ สภาวสุ ผู้แทนจากกลุ่ม Trash Bangkok

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สทน. เปิดเผยว่า ในสายตาของประชาชนทั่วไปกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์มักจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวและทำให้เกิดความตื่นตระหนกได้ง่าย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมในเรื่องใดๆสิ่งที่ สทน. ให้ความสำคัญและระมัดระวังอย่างยิ่งคือจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ สทน. ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 60 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศไทย ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว สำหรับการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สทน. ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การรักษาและพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมทั้งการตรวจและควบคุมปริมาณรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ เช่น การใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ฆ่าเชื้อโรคต่างๆในน้ำทิ้งจากชุมชนและโรงพยาบาลเพื่อป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาอีกหลายด้านที่มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์และคนในสังคมนั้นก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป ดังนั้นทุกคน ทุกภาคส่วนจึงควรรับผิดชอบร่วมกันในส่วนภาคธุรกิจ หากต้องดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับจากสังคมจะต้องมีบทบาทที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สทน. กล่าวว่า จากความรุนแรงของปัญหาขยะล้นโลกได้ผลักดันให้มีการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าไบโอพลาสติก (Bioplastic) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผลิตขึ้นมาจากพืชซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันเทศ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง แต่เนื่องจากข้อจำกัดและเรื่องการทนความร้อนและราคาที่สูงกว่าพลาสติกทั่วไปจึงทำให้การนำไปใช้งานยังคงอยู่ในวงจำกัด สทน. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้นำกระบวนการทางรังสีมาช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งปกติเมื่อได้รับความร้อนจะเริ่มมีการอ่อนตัวที่อุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส แต่เมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางรังสีในสภาวะที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์สังเคราะห์ให้สามารถคงรูปและใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีพอลิเมอร์ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง คือ ไคโตซาน ที่ สทน.ได้นำกระบวนการทางรังสีมาทำให้โมเลกุลของไคโตซานมีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนำไคโตซานมาผลิตเป็นเมล็ดบีดส์เพื่อห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหย ซึ่งข้อดีของไคโตซาน คือ สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศได้ทำการออกกฎเพื่อห้ามการผลิตเมล็ดบีดส์จากพอลิเมอร์สังเคราะห์ เนื่องจากเมล็ดบีดส์เหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ในทะเล นอกจากนี้ได้ขยายขอบเขตของการนำแป้งผสมกับพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติเพื่อขึ้นรูปเป็นถุงเพาะชำต้นกล้าที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable nursery bag) รวมถึงกระถางเพาะชำต้นกล้าที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable nursery pot) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบในภาคสนาม ในอนาคตบทบาทของ สทน. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อช่วยเหลือในภาคเกษตรกรและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.

ประเภทข่าว: 
news

เปิดโลกนิวเคลียร์

สทน.จับมือกับกฟผ.ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มอบเครื่องวัดรังสีเป็นสื่อการสอนของโรงเรียน ครั้งที่ 2 จ.อุบลราชธานี

Hits 111 ครั้ง
URL: 
https://www.tint.or.th/index.php/th/23-2013-07-31-03-57-00/2013-08-07-01-21-48/3961-%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C-%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, February 13, 2019
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2562 กฟผ.และสทน. ร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับครู-อาจารย์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ กฟผ. เป็นประธานในการมอบเครื่องวัดรังสีในครั้งนี้ กฟผ.ดำริโครงการมอบเครื่องวัดรังสีให้กับคุณครูในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และร่วมมือกับสทน.ในการผลิตเครื่องวัดรังสีขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งอบรม ให้ความรู้กับอาจารย์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีนิวเคลียร์และอบรมการใช้เครื่องวัดรังสี เพื่อนำไปสอนให้นักเรียนได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ครั้งแรกนำมอบเครื่องวัดรังสีให้โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจ.อุบลราชธานี

ดาวโหลดคู่มือครู >>> https://drive.google.com/open?id=1JZDjT1Q2K9qvRkDirgLEMPTRVRaZSOdO

ดาวโหลดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี >>> https://drive.google.com/open?id=18fbhKKdDiWE-GXpuCe_Cx3SIsQV4PFv2

ดาวโหลดการป้องกันอันตรายจากรังสี >>> https://drive.google.com/open?id=1Fizadl-DGaVtasegkteNwd6WLezTAG1U

ดาวโหลดภาพมอบเครื่องวัดรังสี จ.อุบลราชธานี >>> https://drive.google.com/open?id=177yqSsrqPSIsdKxJiUFK8Fl2psotXdp7

ประเภทข่าว: 
news

สทน. มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT” ในหัวข้อ “Nuclear for Better Life” เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท

Hits 92 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7853-tint-short-film-project-nuclear-for-better-life-310-000
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, January 24, 2019
รายละเอียด: 

วันนี้ (22 มกราคม 2562) ณ เอสพลานาด ซีนีเพลกซ์ รัชดาภิเษก โรงภาพยนตร์ 10 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

นายปฐม กล่าวว่า การสื่อสารในรูปแบบของหนังสั้น ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสาร ที่ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ว่าในความเป็นจริงแล้วสามารถนำไปใช้ในส่วนใดได้บ้างที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วย

ด้าน ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชนต่อพันธกิจของสถาบันฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดหนังสั้นฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละ 4 คน รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 3 รางวัล และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร/ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรมี 5 รางวัล โดยโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณบัณฑิต ทองดี และ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ทั้งนี้ มีทีมผู้ที่เข้าร่วมประกวด กว่า 300 ทีม หลังจากที่ได้คัดเลือกผลงาน Plot หนังสั้นได้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น รุ่นละ 6 ทีม รวมทั้งสิ้น 12 ทีม ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้นฯ จะได้โชว์ผลงานในงานพิธีประกาศผลและมอบรองวัล คาดว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจข้อมูลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tint.or.th/

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี

ประเภทข่าว: 
news

สทน. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Nuclear for Better Life"

Hits 104 ครั้ง
URL: 
https://www.tint.or.th/index.php/th/announcement/3636-%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, October 10, 2018
รายละเอียด: 

สทน. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Nuclear for Better Life" มี 2 รุ่น คือ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 310,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ด้วยปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ ให้ความสนใจกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช้เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่ง Plot หนังสั้นความยาว 3-5 นาที มาได้ที่
E-mail : tintshortfilm@gmail.com หมดเขต 23 พ.ย.61 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม www.tint.or.th หรือ www.facebook.com/thainuclearclub
#tintshortfilm #สทน #tint

Download กติกา
https://drive.google.com/file/d/1BswJLhuIDSsxoGc2EX1O2UEkEB2x5few/view?u...

Download ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1G0kXVm983QUCUZaV1B4iKbI8URKqJxTZ/view?u...

ประเภทข่าว: 
news

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 999 ครั้ง
รายละเอียด: 

การนำนิวเคลียร์ในทางสันติ ไทยได้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2497-2498 ในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม นำไปสู่ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เครื่องแรกของไทย

นิวเคลียร์กับทางการแพทย์และสาธารณะสุข

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 656 ครั้ง
รายละเอียด: 

การใช้นิวเคลียร์ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข มีความสำคัญเช่น การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสม

นิวเคลียร์กับประโยชน์ด้านเกษตร

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 596 ครั้ง
รายละเอียด: 

การใช้รังสี ในการปรังปรุงพันธุ์พืช คือการชักนำเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืช รังสีที่นิยมใช้ รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ รังสีนิวตรอน ให้เมล็ดพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รู้จักรังสี

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
Hits 607 ครั้ง

Radiation Now

Mobile Application Icon: 
ปีงบประมาณ: 
2558
Hits 1,060 ครั้ง
รายละเอียด: 

Radiation Now เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน ได้รับรู้และตระหนักถึงปริมาณรังสีที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว
ในแต่ละวันและกิจกรรมใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรังสีนิวเคลียร์

-บทความ STKC เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรังสีนิวเคลียร์ การป้องกัน ได้อย่างถูกต้อง
-เก็บสถิติการใช้งาน การได้รับรังสีในแต่ละวัน เพื่อติดตามและทราบถึงปริมาณรังสีที่ได้รับ
-สอบถามปัญหาความรู้ต่างๆ ผ่านระบบ Live Chat
- แชร์ข้อมูล แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ บนโลกโซเชียล ผ่านสื่อออนไลน์

ภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=daidee.most.radiationnow
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ: 
Android
Subscribe to RSS - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)