Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)

อาการ Jet Lag เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 5 ครั้ง
รายละเอียด: 

เหตุใดรสชาติของอาหารจึงเปลี่ยนไปขณะทานบนเครื่องบิน

เสียง "แครก" ในหูขณะโดยสารเครื่องบินเกิดจากอะไร?

ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 4 ครั้ง
รายละเอียด: 

โรคกลัวการเดินทางด้วยเครื่องบินเกิดจากอะไร ?

ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 5 ครั้ง
รายละเอียด: 

ถ้ามนุษย์มีปีกจะบินได้ไหม ?

ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 5 ครั้ง
รายละเอียด: 

มนุษย์มีปีกได้หรือไม่ ?

ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 10 ครั้ง
รายละเอียด: 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Fair

Hits 9 ครั้ง
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, August 8, 2019
รายละเอียด: 

พี่เจมส์: “โตขึ้นน้องแซน อยากเป็นอะไรครับ”
น้องแซน: “ผมอยากเป็น นักบินอวกาศ ครับ”

มาเรียนรู้เปิดโลกจินตนาการของน้องๆ ได้ที่
นิทรรศการ “ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ (Mission to the Moon)”

50 ปีมาแล้ว ที่ชาวโลกได้รับรู้และสัมผัส “ดวงจันทร์” ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านปฏิบัติการ Apollo 11 เมื่อจรวดทรงพลังถูกปล่อยจากพื้นโลกในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 และอีก 4 วันหลังจากนั้น โลกก็ได้เห็นรอยเท้าเล็กๆ บนดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ที่ห่างจากโลกไปเกือบ 4 แสนกิโลเมตร นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของมนุษยชาติ ในการพิชิตจุดหมายที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้

พบกับ....
• การร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งภารกิจการพิชิตดวงจันทร์
• เรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งดวงจันทร์ อันเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนอุทิศชีวิตเพื่อเรียนรู้ดวงจันทร์อย่างใกล้ชิด
• รับรู้ถึงพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ
• ตื่นตาตื่นใจไปกับนาทีประวัติศาสตร์เมื่อ นีล อาร์มสตรอง ประทับรอยเท้าของเขาลงบนดวงจันทร์
• พร้อมทำความรู้จักกับปฏิบัติการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการสำรวจอวกาศ ตลอดจนผลิตผลจากโครงการสำรวจอวกาศที่น่าทึ่ง การผจญภัยไปสู่ดินแดนแห่งใหม่นอกโลก

ปลุกพลังแห่งการค้นหาสิ่งท้าทาย และนักท่องอวกาศคนต่อไป อาจเป็นคุณ

#NST2019 #NSM #มหกรรมวิทยาศาสตร์ #MHESI #อพวช #ผมอยากเป็นนักบินอวกาศครับ #ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ #MISSIONTOTHEMOON

ประเภทข่าว: 
news

อว. ร่วมเสริมพลัง : เพิ่มองค์ความรู้ : ต่อยอด การจัดการเรียนรู้ออนไลน์กับ THAI MOOC

Hits 6 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/344-thai-mooc
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, August 6, 2019
รายละเอียด: 

6 สิงหาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการโครงการ Thai MOOC การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยเริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC ขึ้น ด้วยความร่วมมือของ 3 กระทรวงหลักในขณะนั้น คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพันธกิจหลัก คือ การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา

รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯว่าโครงการ Thai MOOC ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันจัดการเรียนรู้ผ่านรายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด MOOC จำนวนมาก ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าช่องทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC นี้ ได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากประชาชนทุกกลุ่มทั้ง นิสิต นักศึกษา ข้าราชการพนักงาน บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยในขณะนี้มีรายวิชาที่เปิดสอนจำนวน 401 รายวิชา มีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวนทั้งสิ้น 182,308 คน นอกจากนี้ Thai MOOC ยังสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรายวิชาและความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ ได้แก่ K-MOOC จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ JMOOC ประเทศญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวอีกว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีการเรียนระบบทางไกลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชนและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการเสริมพลัง เพิ่มองค์ความรู้และต่อยอดขยายผลการจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบมหาชน MOOC จากการเรียนเพื่อความรู้ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไปสู่การเทียบโอนให้ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพและ/หรือคุณวุฒิการศึกษา” ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำลังดำเนินการขยายผลการเรียนรู้จากการเรียนในระบบออนไลน์เทียบโอนสู่หน่วยกิตการศึกษาในระดับปริญญาต่อไป ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อยอดให้จบการศึกษาในระดับปริญญาทั้งตรีหรือโทได้ เช่นเดียวกับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน กำลังดำเนินการจัดการเรียนในระบบออนไลน์ร่วมกับการจัดการศึกษาทั้งประกาศนียบัตร อนุปริญญาและการฝึกอบรมอาชีพ ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ส่วนทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ร่วมมือในการทำรายวิชาที่ให้องค์ความรู้ร่วมกับการฝึกปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการทำงาน พร้อมให้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการทำงานตามที่ต้องการ นอกจากนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมพัฒนารายวิชารายวิชาออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐกิจและสังคม ทำให้เป็นพลเมืองที่เท่าทันและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก และสิ่งที่หน่วยงานทั้ง 4 จะร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนา Thai MOOC ให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดระบบกลางของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป.

ประเภทข่าว: 
news

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

Hits 4 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/339-bn-rgj-phd
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, August 5, 2019
รายละเอียด: 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับดำเนินการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อจาก สกสว. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 และ วช. กำหนดแจ้งผลการพิจารณาทุน คปก. รุ่นที่ 22 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2562 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริหารและงบประมาณการวิจัย โทร. 0 2 561 2445 ต่อ 423(คุณภรรทรทรฯ) , 424(คุณกนิษฐาฯ)

ประเภทข่าว: 
news

เด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศใน 2 สาขาจากการประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

Hits 6 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/317-2-aspc-2019
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, August 1, 2019
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พิธีประกาศผลรางวัล“ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)] โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่าเยาวชนไทยจากโรงเรียนสตรีระนอง กับโครงงาน “เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเยาวชนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานี กับโครงงาน “การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลว่า “รางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างกำลังใจให้แก่เรา แม้ว่าเราจะพลาดรางวัลในครั้งนี้ ก็มิได้หมายความว่า เราไม่เก่ง การได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นรางวัลที่มีค่ากับเยาวชนทุกคน หวังว่าโครงงานที่เยาวชนได้พัฒนาขึ้นจะถูกพัฒนาต่อไปและถูกนำมาใช้งานจริงเพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนของเราต่อไป”

นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 หรือ ASPC 2019 เป็นการประกวดเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า จากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปีนี้มีสมาชิกเข้าร่วม 8 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลปรากฏว่ารางวัล ASPC Project of the Year 2019 เป็นของนางสาวคาร์ทิเคน บาราติ และนายพานพิน ซูม ริช จากประเทศสิงคโปร์ ด้วยโครงงาน “เอนไซม์ที่ยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกเพื่อส่งเสริมการซ่อมแซมดีเอ็นเอโดยการเปลี่ยนแปลงโปรตีนฮิสโตน H1” สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับทุนการศึกษา 18,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นของนางสาวสุวรรณี ยวงจันทร์ และนายกรปรินทร์ ธเนศนราธร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีระนอง ด้วยโครงงาน “เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ” ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นของเด็กชายนฤพัฒน์ ยาใจ และเด็กชายพีรณัฐ อัฒมเพทาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กับโครงงาน “การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด” ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นของนางสาวยุนมา ซาฟา

นุฮา อะฟิฟา และนางสาวอะยู อัลฟิอานิตา ราห์มาห์ จากประเทศอินโดนีเซีย กับโครงงาน “การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยเป็นสารตั้งต้นสำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์” ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

นายกรปรินทร์ ธเนศนราธร จากโรงเรียนสตรีระนอง อธิบายถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงงานของตนว่า “เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ” เครื่องนี้จะสามารถแยกขวดได้อย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว และแม่นยำ โดยตัวเซ็นเซอร์และตัวควบคุมขนาดเล็กในการคัดแยกขวดทั้ง 4 ประเภท คือ แก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติกขุน และขวดพลาสติกใส่ เพื่อลดเวลาในการคัดแยกขวด และลดขยะในโรงเรียน ในอนาคตตนอยากจะผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในชุมชนและสังคม เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและลดปัญหาลดอีกด้วย”

นายนฤพัฒน์ ยาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อธิบายถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงงานของตนว่า “การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด”เกิดจากตนเองและเพื่อน ๆ สนใจด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด แต่เมื่อหาข้อมูลการวิจัยจึงพบว่ามีค่อนข้างจำกัด จึงทำการศึกษาแมลงชนิดนี้ ตั้งแต่วงจรชีวิต พฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน การผสมพันธ์ และศึกษาลักษณะทางกายภาพของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับนักกีฏวิทยาหรือผู้ที่มีความสนใจในกีฏวิทยาในอนาคต”

ประเภทข่าว: 
news
Subscribe to RSS - สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)