Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

ก.วิทย์ฯ-สวทช. เปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม”เผยเส้นทางสู่ “นักวิจัย-นักวิทย์ฯ” ชั้นแนวหน้าของประเทศ

Hits 34 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11865-20180312-2
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, March 12, 2018
รายละเอียด: 

ก.วิทย์ฯ-สวทช. เปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม”เผยเส้นทางสู่ “นักวิจัย-นักวิทย์ฯ” ชั้นแนวหน้าของประเทศ


          12 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 18 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project)          แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” พร้อมเวทีเสวนา “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” โดยมี โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวต้อนรับ


 


          ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP กล่าวว่า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายในการสร้างหัวรถจักรให้กับประเทศ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ฝึกทักษะวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไปในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่า  20 ปี โครงการ JSTP ได้มุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนในโครงการจนสามารถสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและทำประโยชน์ให้กับประเทศในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนมาก          ในโอกาสนี้ สวทช. จึงได้จัดทำหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” เพื่อนำเสนอตัวอย่างเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ให้มีใจใฝ่รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย ที่หลงใหลในวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กจำนวน 13 คน ผ่านการบ่มเพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโครงการ JSTP กว่า 10 ปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เยาวชนเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า ผู้ที่ชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางตามความฝันจนจบการศึกษาและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป โดยหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” ได้จัดพิมพ์ 2,000 เล่ม และจำหน่ายโดย สวทช. ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. สอบถามโทร 02 564 7000


 


          สำหรับเวทีเสวนา “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” มีตัวแทนเยาวชน ผู้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ท่ามกลางผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งผู้ปกครองและเยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ ของรุ่นพี่ในโครงการ JSTP อาทิ          ผศ.ดร.นัทธี สุรีย์ ศิษย์เก่าโครงการ JSTP รุ่น 1 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า ทำงานวิจัยพัฒนายาต้านแบคทีเรียตั้งแต่ปริญญาเอก และมีความสนใจส่วนตัวเรื่องไวรัสเอชไอวี เนื่องจากเป็นโรคที่มีความสัลบซับซ้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้โครงการ JSTP ทำให้ได้สัมผัสชีวิตนักวิจัยจริงๆ นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงแต่ละท่านมีชื่อเสียงทั้ง ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ซึ่งปกติแล้วน้อยคนจะได้พบนักวิจัยเหล่านี้ นอกจากนี้โครงการ JSTP ยังเน้นใช้ชีวิตกับนักวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง พี่เลี้ยงโครงการมีความทุ่มเท ทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตในวิชาชีพปัจจุบันเกิดทัศนคติที่ดีและอยากส่งเสริมช่วยเหลือรุ่นน้องๆ ต่อไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์นี้            ดร. ปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ  ศิษย์เก่าโครงการ JSTP รุ่น 2 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP จากความสนใจส่วนตัวที่ชื่นชอบสัตว์ สิ่งมีชีวิต เมื่อหลายปีที่แล้ว เมื่อเข้ามาในโครงการ JSTP จนกระทั่งได้ศึกษาเรื่องนกเปล้า เป็นนกเขาป่าตัวสีเขียว จากโครงการศึกษานิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในเขตอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งจากโครงการดังกล่าว ทำให้ ดร.ปีย์ชนิตว์ พบว่าชาวบ้านล่านกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นอาหาร แต่ ดร.ปีย์ชนิตว์ ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ได้ใช้การศึกษาข้อมูลและการสังเกตพฤติกรรมนกตลอดหลายวัน และได้ขอกระเพาะนกจากชาวบ้านเพื่อมาศึกษาและผ่ากระเพาะนกให้ชาวบ้านได้เห็นว่าในกระเพาะมีเมล็ดพืชอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด ทั้งเมล็ดต้นไทรและพืชอื่นๆ    จึงอธิบายความสำคัญของนก ให้ชาวบ้านที่ล่านกได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่นกกิน จนกระทั่งได้พูดในที่ประชุมหมู่บ้านและชี้ให้ชาวบ้านเห็นว่า ทั้งพื้นที่โป่งและนก มีความสำคัญกับระบบนิเวศ โป่งเป็นแหล่งอาหารของนก ขณะเดียวกันนกชนิดต่างๆ ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ป่ากระจายออไป ได้มากกว่าการปลูกป่าของมนุษย์ ซึ่งการสื่อสารครั้งนั้นประสบความสำเร็จ จนที่ประชุมหมู่บ้านมีมติว่าห้ามล่านกในพื้นที่โป่ง ทำให้ทุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้จากการให้คนนั่งช้างเข้าไปชมโป่งดูนกได้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์ และถือเป็นตัวอย่างของนักวิทย์ที่คิดเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 


ประเภทข่าว: 
news

นาโนเทค-สวทช. ดึงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทย์โลก ถ่ายทอดทักษะสื่อสารนำเยาวชนร่วมประกวดสื่อสารนาโนปลอดภัยผ่านคลิปวีดีโอ

Hits 42 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11864-20180312-ncy-2018
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, March 12, 2018
รายละเอียด: 

นาโนเทค-สวทช. ดึงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทย์โลก ถ่ายทอดทักษะสื่อสารนำเยาวชนร่วมประกวดสื่อสารนาโนปลอดภัยผ่านคลิปวีดีโอ


          งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC 2018) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดตัวโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience Communication for Youth : NCY 2018)          พร้อมดึงคุณป๋องแป๋ง (นายอาจวรงค์ จันทมาศ) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก รายการแฟนพันธุ์แท้ นักเขียน-นักสื่อสารวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พลังของการสร้างสรรค์สื่อกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 4.0 มอบแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ปลุกพลังทำคลิปสื่อสารความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และสร้างความตระหนัก เพิ่มช่องทางรับรู้ข่าวสารเรื่องนาโนเทคโนโลยีในสังคม และโอกาสเป็นเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ รับโอกาสต่อยอดบนเส้นทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย          นายสมศักดิ์ สินสุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ นาโนเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น ที่ผ่านมามีการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีและเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างรวดเร็ว จนบางครั้งผู้รับสารเกิดความสับสนในข้อเท็จจริง และเกิดการวิเคราะห์ไปในแนวทางต่างๆ นานา ด้วยเหตุนี้ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่และสื่อสารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน การปลูกฝังหรือสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารซึ่งอยู่ในยุคสังคมออนไลน์ จะเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยได้นำ “นาโนเทคโนโลยี” มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีการนำวัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนมาใช้ในกระบวนการผลิต การทดลอง และการวิจัยต่างๆ จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้อนุภาคนาโนจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังไม่มีข้อมูลปรากฏแน่ชัดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง และถูกวิธี เพื่อป้องกันผลที่อาจมีต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้บริโภคได้


 


          “ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ได้กำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนานาโนเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในแผนแม่บทของศูนย์ฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ได้แก่ การสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการควบคุมกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยมาตรการหนึ่งในการดำเนินงานคือการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักสู่สาธารณชน ดังนั้น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมผ่านกลุ่มตัวแทนเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมในการสื่อสารข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มอ. เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี ผ่านสื่อคลิปวิดีโอ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ให้คนในสังคมรู้เท่าทัน รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโน และรู้จักนำนาโนเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป”          ด้าน ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จะทำการคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารเรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชน ด้วยการผลิตสื่อคลิปวิดีโอผ่านสื่อออนไลน์แบบสั้นไม่เกิน 3 นาที เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน กลุ่มเป้าหมายโครงการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรื่องนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านนาโนเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการทำสื่อวิดีโอ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใน Camp NCY2018 โดยทีมที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 จะได้รับทุนการศึกษาและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนการศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ให้สามารถเข้าสมัครเรียนต่อในปีการศึกษา 2562 ได้ด้วย”          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอสั้นแบบออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ได้ที่ www.nanoplussouth.sci.psu.ac.th หมดเขตรับสมัครคลิปวิดีโอรอบออดิชั่น 20 เมษายน 2561 นี้ สอบถามโทร. 0 2117 6608, 074 288 028


ประเภทข่าว: 
news

สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 เดือนพฤศจิกายน 2560

ซอฟต์แวร์พาร์ค และ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มผุดโครงการประกวดแอนิเมชันเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 3ชิงรางวัลมูลค่ารวม 260,000 บาท

Hits 57 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11832-ซอฟต์แวร์พาร์ค-และ-เว็ลธ์-แมเนจเม้นท์-ซิสเท็มผุดโครงการประกวดแอนิเมชันเงินออมสร้างชาติ-ซีซั่น-3ชิงรางวัลมูลค่ารวม-260,000-บาท
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, February 27, 2018
รายละเอียด: 

ซอฟต์แวร์พาร์ค และ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มผุดโครงการประกวดแอนิเมชันเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 3ชิงรางวัลมูลค่ารวม 260,000 บาท


          เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันในโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3 ภายใต้หัวข้อ “สนุก และง่ายกับกองทุนรวม” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีรวมถึงตระหนักรู้เรื่องการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่ดี และก้าวสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง ชิงโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล มูลค่ารวมถึง 260,000 บาทน้องๆ ประเภทนักเรียน-นิสิตนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 61 ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th โดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในเดือน ก.ย. 61 สอบถามโทร. 0 2861 4830 ต่อ 510, 629

ประเภทข่าว: 
news

เชิญร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี"

Hits 258 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11830-20180226-itap
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, February 26, 2018
รายละเอียด: 

เชิญร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี"


          เรียน ผู้ประกอบการทุกท่านITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้นสมัครฟรีได้ที่อีเมล์ panita@nstda.or.th (พนิตา ศรีประย่า)หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 (มือถือ 063-915-6656) หมดเขตรับสมัคร 26 มีนาคม 2561


ประเภทข่าว: 
news

เอ็มเทค-สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมแกร่ง “ผลิตภัณฑ์ยางไทย แข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน”

Hits 223 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11829-20180226-mtec
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, February 26, 2018
รายละเอียด: 

เอ็มเทค-สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมแกร่ง “ผลิตภัณฑ์ยางไทย แข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน”


          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา กำหนดจัดสัมมนา “ผลิตภัณฑ์ยางไทย แข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน” ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยพบการเสวนามุมมองภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย การบรรยายพิเศษจาก สมอ. กับการพัฒนามาตรฐาน และงานวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางจากเอ็มเทค ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง และป้องกันการใช้มาตรฐานสินค้าเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า          ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม CC ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 14 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทย สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000 ต่อ 4676


ประเภทข่าว: 
news

สวทช.- มว. ผนึกกำลัง พัฒนา “วิเคราะห์ทดสอบ-การมาตรฐาน” เสริมแกร่งอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

Hits 93 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11823-20180220-nctc
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, February 20, 2018
รายละเอียด: 

สวทช.- มว. ผนึกกำลัง พัฒนา “วิเคราะห์ทดสอบ-การมาตรฐาน” เสริมแกร่งอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง


          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0          โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เจ้าหน้าที่และนักวิจัยทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมงาน


 


          ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบผ่านศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center) เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และให้บริการรวดเร็ว ด้วยการดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนได้ ถือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Serviceในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบ          ปัจจุบัน สวทช. และภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและความจำเป็นในด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชิ้นงานที่สร้างความน่าเชื่อถือ ในผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และการตรวจประเมินให้การรับรองที่ ได้มาตรฐานสากลให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ทั้งมาตรฐาน ISO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   และมาตรฐานเฉพาะทางอื่นๆ โดย สวทช. มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยที่มีนักวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น”


 


          นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลให้กับงานบริการด้านวิเคราะห์และทดสอบของ สวทช. และหน่วยงานที่มาใช้บริการได้อีกทาง เพราะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของเราเป็นหน่วยงานหลักของชาติที่มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งบทบาทหน้าที่ของเรานี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย          สวทช. และ มว. ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการวัด วิเคราะห์ และทดสอบ ยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงเป็นเพิ่มโอกาสร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบ ในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล ลดต้นทุนของภาคเอกชนในการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศ เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ที่รัฐบาลมุ่งเป้าในการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบและเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยสร้างผลิตภัณฑ์จาก วทน. ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก


ประเภทข่าว: 
news

รมต.วิทย์ พร้อมผู้บริหาร สวทช. และคณะเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) ของญี่ปุ่นหวังต่อยอดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์

Hits 80 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11822-20180216-iconm
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, February 20, 2018
รายละเอียด: 

รมต.วิทย์ พร้อมผู้บริหาร สวทช. และคณะเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) ของญี่ปุ่นหวังต่อยอดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์


          ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และคณะ เข้าเยี่ยมชม Innovation Center of NanoMedicine (iCONM)หรือศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน ของประเทศญี่ปุ่น          ซึ่งนับเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มีความทันสมัยและรุดหน้าอย่างมากแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพและการแพทย์ระหว่างกันในอนาคต


 


           ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน หรือ Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้เน้นในเรื่องการใช้นาโนเทคโนโลยีมาผลิตยาที่รักษาโรคต่างๆ ด้วยแนวคิด “In-Body Hospital” ที่เป็นการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรักษาโรคแบบเบ็ดเสร็จภายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งทาง iCONM มีความมุ่งมั่นในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่สำคัญๆ ที่รักษาได้ยาก อาทิ โรคมะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์          พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของ iCONM และเยี่ยมชมโครงการวิจัยสำคัญที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางมา iCONM ในครั้งนี้ ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และหน่วยงานเครือข่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ตั้งใจผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง iCONM และประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ระหว่างกัน


 


          ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน นาโนเทค สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้าน Drug Delivery system หรือการพัฒนาระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้า โดยใช้อนุภาคนาโนในการกักเก็บ นำส่ง และควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญ อาทิ ยา ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมถึงสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการบำบัดและรักษา โดยระบบนำส่งดังกล่าวจะช่วยรักษาโรคในเซลล์เป้าหมายอย่างแม่นยำ ช่วยให้การบริหารยารักษาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ โดยได้มุ่งเน้นศึกษาระบบนำส่งนี้กับโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งสมอง เป็นต้น


ประเภทข่าว: 
news

ซอฟต์แวร์พาร์ค- สวทช. ผนึก มรภ.สวนสุนันฯติวเข้ม “อาจารย์-นศ.” ดันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

Hits 105 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11808-20180219-mou
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, February 19, 2018
รายละเอียด: 

ซอฟต์แวร์พาร์ค- สวทช. ผนึก มรภ.สวนสุนันฯติวเข้ม “อาจารย์-นศ.” ดันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

 

 

 

 

          โดย ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานแถลงข่าว เปิดงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารซอฟต์แวร์พาร์ค รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และคณาอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

          ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยซอฟต์แวร์ในการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ สวทช. โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีความร่วมมือในการเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์และทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วยซอฟต์แวร์ในการสอนแก่อาจารย์

 

 

 

 

 

          เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพในยุคใหม่ของนักศึกษา ซึ่งแนวโน้มโครงสร้างการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้น ในการนี้ศิลปในการผสมผสานการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมกับทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมกระบวนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตลาดและผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เครื่องจักรอัจฉริยะแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI จะมีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น

 

 

 

 

          ทั้งนี้ สวทช. โดยซอฟต์แวร์พาร์ค เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาบุคคลกรมืออาชีพในอุตสาหกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี และได้พัฒนาบุคคลกรไปแล้วกว่า 50,000 คน เกิดเป็นองค์ความรู้ในการ.0ถ่ายทอดและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเร่งสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่แบบทวีคูณตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทย 4.0 จึงเกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคณาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างปี 2561-2563 โดย จะร่วมกันดำเนินการ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยซอฟต์แวร์พาร์คให้การปรึกษา แนะนำผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมปฏิบัติงานจริงกับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และเข้าร่วมโครงการ “Digital Innovation Startup Apprentice” ของซอฟต์แวร์พาร์คด้วย
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ให้นักศึกษาและคณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน โดยซอฟต์แวร์พาร์คให้การปรึกษา แนะนำผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ที่ปรึกษาเพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการเชิงพาณิชย์

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้โครงการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ นี้เป็นการร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในสร้างบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสังคม

 

ประเภทข่าว: 
news

ก.วิทย์ฯ-สวทช. จับมือ NARO ประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหาร

Hits 92 ครั้ง
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11806-20180216-naro
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, February 16, 2018
รายละเอียด: 

ก.วิทย์ฯ-สวทช. จับมือ NARO ประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหาร


          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุปทูตเชิดชาย ไช้ไววิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)          โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Akihiro Sasaki รองประธานที่ปรึกษาอาวุโส NARO เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศ


 


          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นครัวของโลก แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้งคุณภาพและปริมาณลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด การปรับปรุงพันธุ์พืชตามวิธีการดั้งเดิมนั้นใช้ระยะเวลานานและแรงงานสูงในการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามต้องการ ดังนั้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถปรับปรุงลักษณะที่ต้องการในพืชได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทยไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารของทั้ง 2 ประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ผ่านมาของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนด้านอาหารและการเกษตรต่อไป”


  


          ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ NARO ในครั้งนี้ครอบคลุมงานวิจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพืช สัตว์ อาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนำร่องจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพืชเป็นอันดับแรก โดยจะจัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับแต่งจีโนมในพืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ ให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญนักวิจัยหลักจาก NARO มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (keynote speaker) รวมถึงการจัดสมาคม (Consortium) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานปรับแต่งจีโนมในประเทศไทยโดยมี สวทช. เป็นศูนย์กลาง”          “โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสามารถนำกระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพืชอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเทคนิคในการศึกษาตำแหน่ง หน้าที่ และกลไกการทำงานของยีนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อยกระดับการปรับปรุงพันธุ์พืชแนวอณูวิธี หรือMolecular breeding (คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล) ใช้องค์ความรู้ด้านลำดับเบสจีโนมที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted Selection : MAS) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงองค์ความรู้และผลงานที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถต่อยอดและออกไปสู่ภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว


ประเภทข่าว: 
news
Subscribe to RSS - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)