Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

อพวช. รับช่วงต่อ “น้องมาเรียม” สตัฟฟ์เพื่อการศึกษา ผลักดันการอนุรักษ์สัตว์ทะเลก่อนนำเป็นกรณีศึกษาแก่ประชาชน

Hits 9 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/409-2019-08-26-06-47-23
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, August 27, 2019
รายละเอียด: 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับร่างพะยูนน้อย “น้องมาเรียม” จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยเตรียมทำการสตัฟฟ์เพื่อการศึกษา หวังให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ มีการสตัฟฟ์สัตว์เพื่อการเก็บรักษา และจัดแสดงผ่านตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เกือบทุกกลุ่ม ซึ่งการสตัฟฟ์สัตว์เป็นการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ผสานกับศิลปะทำให้สัตว์ที่ตายแล้วมีท่าทางเสมือนยังมีชีวิตในอิริยาบถที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด ซึ่งทาง อพวช. ถือเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสตัฟฟ์สัตว์อันดับต้นๆ ของประเทศ ที่มุ่งมั่นทำการศึกษาและพัฒนาด้านนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด”

ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้ให้ความความสำคัญงานด้านการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและการเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยามาโดยตลอด โดยเฉพาะการสตัฟฟ์สัตว์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่อย่าง Taxidermy ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา อพวช. ได้ทำการสตัฟฟ์สัตว์และนำมามาจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ถือเป็นมิติใหม่ของแนวทางการจัดนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย ในกรณีของน้องมาเรียม ทางด้านทีมนัก Taxidermy ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​สตัฟฟ์​สัตว์ของ​ อพวช.​ กำลังวางแผนและหารือเรื่องวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้สมบูรณ์และดีที่สุด โดยจะดำเนินการสตัฟฟ์​หลังงามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 เสร็จสิ้นลง ซึ่งคาดว่าการสตัฟฟ์​น้องมาเรียมจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ”

ด้านนายวัชระ สงวนสมบัติ ผู้อำนวยการกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา นัก Taxidermy ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​สตัฟฟ์​สัตว์ของ​ อพวช.​ กล่าวว่า “ขณะนี้ อพวช. ได้เก็บรักษาน้องมาเรียมลูกพะยูนเอาไว้ในห้องแช่แข็งลบ 20 องศา เพื่อคงสภาพผิวหนังของมาเรียมไม่ให้เน่าเปื่อย ส่วนเรื่องการสตัฟฟ์นั้นต้องรอปรึกษากับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอีกครั้งก่อนทำการสตัฟฟ์ โดยการสตัฟฟ์​สัตว์ คือ การนำหนังของสัตว์ที่ตายลงมาทำการรักษาสภาพ​ใว้ให้ใกล้เคียง​กับตอนมีชีวิต​ ในสภาพการเก็บแบบแห้ง​ โดยไม่มีโครงกระดูกและกระโหลกศีรษะ การสตัฟฟ​สัตว์ต้องใช้ทั้งศาสตร์​และศิลป์​ เพื่อให้ผลงานออกมาเหมือนจริง​มาก​ที่สุด​ โดยเฉพาะ​ Anatomy กายวิภาค​เฉพาะ​ของสัตว์​ชนิดนั้นๆ​ สัตว์สตัฟฟ์จะต้องได้รับการดูแลรักษา​อย่างดี​ ไม่ให้ชำรุดเสียหาย​ จากความร้อน​ ความชื้น​ แมลง​ เชื้อรา​ หนูและแมลงสาบ ที่อาจทำความเสียหายต่อสัตว์สตัฟฟ์ได้

ซึ่งความยากของการสตัฟฟ์ครั้งนี้ คือการรักษาสภาพหนังของมาเรียม​ เพราะ​หนังของสัตว์​เลี้ยง​ลูก​ด้ว​ยนม​ในทะเล​ เช่น​ วาฬ​ โลมา และพะยูนนั้น​ จะมีไขมันค่อนข้างหนามากแทรกอยู่​ จึงมีความยากกว่าการสตัฟฟ์​สัตว์​บก​ จึงต้องนำหนังผ่านกระบวนการเพื่อให้ไขมันออกจากหนังให้มากที่สุด​ มิฉะนั้นหนังจะเปียกเยิ้ม​ ไม่แห้ง​ และไม่สามารถ​ขึ้นรูปให้คงสภาพตามที่ต้องการได้ อีกทั้งจะเกิดการเปื่อยยุ่ย​ ขึ้นรา​ เน่า​เสีย หรือเสียหายได้ง่าย​ และยังต้องใช้การขึ้นรูปให้เสมือนจริงที่สุด​ รวมถึงเย็บผิวหนังและตกแต่งลักษณะ​ภายนอกให้ถูกต้องและสวยงามอีก​ด้วย นอกจากการสตัฟฟ์แล้ว​ ยังสามารถต่อโครงกระดูกน้องมาเรียมเก็บไว้ศึก​ษาต่อได้อีกโดยทำหุ่นจำลองไว้หลายๆ ที่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และจดจำน้องมาเรียมตลอดไป”

ปัจจุบันขยะพลาสติกในทะเล นับเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลอย่างมาก มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบจากขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลทำให้เกิดวิกฤตปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก อย่าง เต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ ที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากหนึ่งการสูญพันธุ์ นำไปสู่การสูญสิ้นอันเนื่องมาจากสายใยในห่วงโซ่อาหารเพียงเส้นเดียวต้องขาดสะบั้น ทั้งนี้ อพวช. ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญถึงปัญหานี้จึงได้จัดแสดงนิทรรศการพลาสติกพลิกโลก (Plastic Changed the World) ขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำเป็น 2562 โดยจัดแสดงเกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ พร้อมร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมพลาสติกสารพัดประโยชน์จึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบกลับมาทำร้ายมนุษย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาขยะทะเลมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจ อย่างนิทรรศการพินิจ พิพิธ-พันธุ์ (Biodiversity AMUSUE-um) ที่ชวนมาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการจัดแสดงในรูปแบบของ Collection base ที่จัดแสดงการจัดเก็บความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของตัวอย่างดอง, ตัวอย่างแห้ง และสัตว์สตัฟฟ์ ซึ่งเสมือนยกพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถมาเยี่ยมชมได้ใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำเป็น 2562” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 19.00 น.

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

Hits 9 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/297-aspc-2019
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, July 23, 2019
รายละเอียด: 

วันที่ (22 กรกฎาคม 2562) ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 5 (The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดร.อัจฉราฯ กล่าวกับเยาวชนว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ พร้อมมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย การที่ อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ จัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นค่ายที่ช่วยสร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายเยาวชน ครู ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างกัน

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและจัดพิธีปิดในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประเภทข่าว: 
news

นายปฐม รองปลัด อว. ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง

Hits 20 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/257-2019-07-03-06-28-36
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, July 4, 2019
รายละเอียด: 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562/ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง อพวช. มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังมีนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระอัจฉริยภาพด้านการบิน และทรงเป็น "เจ้าฟ้านักบิน" พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Science for fun ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนองการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี เสียง และการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น

3. นิทรรศการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์) เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์

4. เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ สุดหรรษา สนุกคิด ประดิษฐ์ ทดลอง ท้าทายความสามารถและจินตนาการผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อาทิ จรวดหลอด, ลูกบอลค้างฟ้า, บิงโกดาราศาสตร์

5. กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว จินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ ไปกับเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome

6. กิจกรรม Maker Space เรื่องยานน้อย ลอยลม สร้างสรรค์จินตนาการ พัฒนาระบบความคิดไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

7. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง Motion ทุกวันคือการเคลื่อนที่ และ เคมีในบ้าน

8. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของการบิน

นอกจากนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มาร่วมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย

ประเภทข่าว: 
news

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

Hits 25 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/239-4-2
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, June 28, 2019
รายละเอียด: 

เริ่มแล้วงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์ ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง พร้อมจัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดพิธีเปิดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บี.กริม, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้แทนกรรมการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีต้นแบบมาจากมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายสำคัญ คือ ปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัยอายุระหว่าง 3 - 6 ขวบ ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 9 ซึ่งได้ขยายผลกว่า 22,245 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 235 แห่ง โดยมีกิจกรรมอบรมครู พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และทำกิจกรรมสู่กลุ่มครอบครัว ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับตราพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน 3,967 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาคาดว่าจะมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินถึง 6,000 โรงเรียน

กิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ โดยจะเปลี่ยนหัวข้อทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ซึ่งคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณครูที่จะชวนเด็กๆ ให้ได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘การเคลื่อนไหว’ ของร่างกายตนเองและค่อยๆ เปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ยานพาหนะ จนไปถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลดิจิทัลหรือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งการทำกิจกรรมที่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเด็กอย่างนี้เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ปฐมวัย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการจัดงานในส่วนของภาคกลางว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ดังนั้น การวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความสำคัญยิ่งในการปลูกฝังเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จึงถือว่าเป็นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ไปดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้

สำหรับ “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ในส่วนของภาคกลางจัดขึ้นที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานประกอบด้วย ฐานที่ 1.ลูกเต๋าชี้ชะตา : กิจกรรมนี้เด็กๆ จะต้องทอยลูกเต๋า แล้วนำจำนวนที่ได้มากำหนดอวัยวะในร่างกายตนเองที่จะต้องสัมผัสพื้น โดยต้องทรงตัวในท่านั้น และสังเกตถึงปัจจัยที่มีผลต่อการโอนเอน ฐานที่ 2.ความรู้สึกยามเท้าเปลือย : กิจกรรมการสำรวจพื้นผิวที่แตกต่างกัน โดยเด็ก ๆ จะได้เดินสำรวจเส้นทางด้วยเท้าเปล่า เด็กๆ ชอบพื้นผิวแบบใดมากกว่ากัน หรือพื้นผิวแบบใดที่ให้ความรู้สึกเย็นกว่า แข็งกว่า ขรุขระกว่า หรือเรียบกว่ากัน เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกซึ่งแผ่ขึ้นมาผ่านฝ่าเท้า ฐานที่ 3.ใช้ชีวิตอย่างมีขีดจำกัด : โดยใช้แกนกระดาษใส่ไว้ตรงบริเวณข้อแขนและข้อขา จากนั้นให้เด็กๆ ทดลองทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินตามเส้นทางที่กำหนด แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราต้องเคลื่อนไหวแบบจำกัด ฐานที่ 4.รูปภาพที่เคลื่อนไหว : คุณครูจะเตรียมรูปภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวหลายแบบ และชวนเด็กๆ จินตนาการถึงการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ แล้วทดลองโดยนำภาพมาเรียงต่อกัน เป็นภาพยนตร์มือถือ

นอกจากนี้ อพวช. ยังได้นำความรู้จากคู่มือมาต่อยอดผลิตเป็นรายการทีวี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Japan Prize 2015 ในสาขา Pre-school รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06.50 - 07.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเริ่มตอนแรกในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

นางสาว คลาวเดีย เอบาค (Ms.Claudia Ebach) ผู้แทนเอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกชั่วโมง การสร้างเด็กให้สามารถคิดเป็นแก้ไขปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังในการสร้างทักษะเหล่านี้ การที่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้นำแนวคิดจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม แล้วนำมาปรับใช้ในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างคนทั้งการสร้างครูและสร้างเยาวชนให้รู้จักการเรียนรู้”

“เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้มีพิธีเปิดเทศกาลฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จัดโดย อพวช. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ ภาคเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) น่าน เขต 2 อำเภอปัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุดร เขต 1 และภาคใต้ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมได้ในเว็บไซต์ www.littlescientistshouse.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

รองปลัดกระทรวง อว. ร่วมเปิดค่ายสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน THE 8TH ASEAN PLUS THREE JUNIOR SCIENCE (APTJSO#3)

Hits 36 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/186-3-the-8th-asean-plus-three-junior-science-aptjso-3
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, June 11, 2019
รายละเอียด: 

วันที่ (10 มิถุนายน 2562) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS), Korea จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนของอาเซียน หวังต่อยอดเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายปฐมฯ กล่าวว่า โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมในค่ายฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติต่อไป

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การสนับสนุนในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) ถูกริเริ่มจัดโดยองค์กร ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS), Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นงานประชุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน

สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APTJSO#8) ครั้งที่ 8 จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยจะมีพิธีปิดและมอบรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นี้ ต่อไป
ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

มอบรางวัลเด็กไทยนักสื่อสารวิทย์ฯ ยอดเยี่ยม พร้อมลัดฟ้าไกลถึงเยอรมนี ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562

Hits 44 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/175-2562-4
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, June 7, 2019
รายละเอียด: 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2019) ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏ 4 เยาวชนไทย จำนวน 2 ทีม คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม พร้อมเตรียมบินลัดฟ้าเพื่อร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ต่อไป

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หนึ่งในภารกิจสำคัญนั้นคือ การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และในปี 2562 นี้ก็เช่นกัน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการฯ ดังกล่าว สำหรับหัวข้อในปีนี้ คือ “ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยมีผลงานจากเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานและมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกกว่า 40 คน โดยมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ อพวช. และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมายภายในค่าย ฯ เพื่อนำมาพัฒนาผลงานของตัวเอง ในการนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยผลปรากฏว่า 2 รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม เป็นของ “ทีมไก่กา” ได้แก่ นายณัฐศรัณย์ ภาระอุสาห์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนางสาววรัทยา จันทร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ “ทีม4sea” ได้แก่ นางสาววริศรา โรจน์ศิริสถิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอริยะ คงสถิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งทั้ง 2 ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในปี 2563 ต่อไป

ส่วนรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ “ทีมจิ้นกะแพร” โดยมีนายกฤตยศ ปัญญาคง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาวสาวปวีณัชมา สมควร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

อีกหนึ่งทีมที่คว้ารางวัลไป คือ “ทีมอยู่เย็นอย่างยั่งยืน” ได้แก่ นางสาวลลิตา พัฒนชัยสุขศิริ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายพัทรดนย์ สุคนธ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และทีมสุดท้าย ได้แก่ “ทีม I Sea You” ได้แก่ นางสาวสุภัชชา จ่าปะคัง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวชนิสรา สุกหอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเยาวชนทั้ง 3 ทีมจะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาททั้งนี้ ผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจำนวน 5 ทีม จะได้นำเสนอผลงานภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นี้ อีกด้วย”

ดร.อภิญาณ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมเยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ หวังว่าจะช่วยสร้างเครือข่ายสำหรับเยาวชนไทยในการพัฒนาเป็นนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

นักเรียนวารีเชียงใหม่ คว้าแชมป์การประกวดละครวิทย์ 2 ปีซ้อน

Hits 45 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/166-2
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, May 31, 2019
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 นักเรียนวารีเชียงใหม่ ชนะเลิศการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ในชุดการแสดง “เมขลา รามสูร” ประยุกต์วิทยาศาสตร์เข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้จัดการประกวดเตรียมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลในเวทีประกวดนานาชาติ ที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 24 -27 กรกฏาคม 2562 ต่อไป

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการแสดงละครวิทยาศาสตร์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อผสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความสนุกสนาน อพวช. จึงได้จัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการแสดงละครวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ขึ้น เป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ อพวช. ตั้งโจทย์ในการแข่งขันคือ “ชีวิตดี เคมีช่วยได้” (Chemistry Makes Life Better) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งตารางธาตุ International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT 2019) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ

ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ภายใต้โจทย์ “ชีวิตดี เคมีช่วยได้” (Chemistry Makes Life Better) เป็นของนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.นภิสรา กลิ่นขจร/ ด.ช.กมล ทาคาฮาคิ/ ด.ญ.พลอยนิตา ธนะพงศ์นิธิศ/ ด.ญ.พิมพ์พิชชา อุตรพงศ์/ ด.ญ.กชพร จิตวิสุทธิ/ และด.ญ.อีว่า พลายิสโนะ/ อาจารย์ที่ปรึกษานางฉวีวรรณ อ้นโสภา จากละครชุด “เมขลา รามสูร”/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของโรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.เอรียาห์ จารุศศิธร/ ด.ญ.ปาลิดา นนทิวัฒน์วณิช/ ด.ช.กรชนก ศรียุทธไกร/ ด.ช.วรากร อรุณโรจน์/ ด.ช.ธนภูมิ ศิริบรรพิทักษ์/ ด.ช.เดชาธร แก้วพิชัย/ ด.ญ.ธัญญธร แซ่ติ้ง/ ด.ญ.ภนิดา วงศ์ทิพย์พันธ์/ และ ด.ช.ณภัทร คล้ำจีน/ อาจารย์ที่ปรึกษา นางพรพรรณ จารุศศิธร จากละครชุด “Thank You Chemistry”/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของโรงเรียนเผดิมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.เทวิกา มังกรเสถียร/ ด.ญ.นพรรณพ นิพนธ์ศักดิ์/ ด.ญ.อชิรญา อภิรักษ์ธารา/ ด.ญ.ณัฐนพิน วงศ์อนันต์/ ด.ช.เสาเอก ช้อนสวัสดิ์/ ด.ช.มีรัชต์ ดาทอง/ ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์/ และ ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา/ อาจารย์ที่ปรึกษานางกรรณิการ์ รัตนประสบ จากละครชุด “Miracle chemical for life”

นางฉวีวรรณ อ้นโสภา อาจารย์ที่ปรึกษาทีมละคร จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อนไม่ใช้เรื่องง่ายเนื่องจากปีนี้ ทีมโรงเรียนอื่นๆ ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน แต่สิ่งที่ทีมโรงเรียนวารีแตกต่างน่าจะมาจากการที่การแสดงของเรามีการประยุกต์ใช้ความเป็นไทยเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว โดยดัดแปลงโครงเรื่องจาก เมขลา รามสูร ที่ว่านางเมขลาถือดวงแก้ววิเศษที่มีแสง รามสูรทำให้แก้วเมขลาไม่มีแสง เหล่านางฟ้าจึงมาช่วยกันทำให้แก้วเมขลาเรืองแสงอีกครั้งโดยใช้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเข้ากับโจทย์ “ชีวิตดี เคมีช่วยได้” นอกจากนี้ทีมนักแสดงของเราก็มีพื้นฐานนาฏศิลป์ จึงทำให้การรำอ่อนช้อยสวยงามน่ามอง และสุดท้ายคือความภาคภูมิใจที่การแสดงชุดนี้ของทีมจะได้ไปโชว์ความเป็นไทยในเวทีนานาชาติ ที่กรุงปักกิ่งอีกด้วย

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

Hits 42 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/external-activities/science-caravan.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, May 27, 2019
รายละเอียด: 

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมแล้วที่จะยกขบวนไปพบน้องๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เตรียมพบกับกิจกรรมมากมาย

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา :

สถานที่จัดกิจกรรมฯ ปี 2562 ระยะที่ 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2562)

วัน/เดือน/ปี จังหวัด อำเภอ สถานที่ หมายเหตุ
28 - 31 พ.ค. 62 อำนาจเจริญ เมือง โรงเรียนอำนาจเจริญ
4 - 7 มิ.ย. 62 นครพนม ธาตุพนม โรงเรียนธาตพนม
11 - 14 มิ.ย. 62 อุดรธานี บ้านดุง โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
18 - 21 มิ.ย. 62 ชัยภูมิ ภูเขียว โรงเรียนภูเขียว
25 - 28 มิ.ย. 62 เชียงใหม่ พร้าว โรงเรียนพร้าววิทยาคม
2 - 5 ก.ค. 62 ลำปาง วังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
9 - 12 ก.ค. 62 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
18 - 19 ก.ค. 62 ราชบุรี บ้านโป่ง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
23 - 26 ก.ค. 62 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน โรงเรียนหัวหิน
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 ชุมพร หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
6 - 9 ส.ค. 62 ภูเก็ต ถลาง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สอบถามข้อมูลและจองเข้าชมงาน : >> LINE >>

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2111, 2123

โทรสาร 0 2577 9911

Email: nsm_mkt@nsm.or.th

ประเภทข่าว: 
news

อพวช. ชวนไปผจญภัยในสวนสนุกสุดล้ำยุคดิจิทัล กับ นิทรรศการ BIT PLAYGROUND

Hits 61 ครั้ง
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, May 17, 2019
รายละเอียด: 

อพวช. ชวนไปผจญภัยในสวนสนุกสุดล้ำยุคดิจิทัล กับ นิทรรศการ BIT PLAYGROUND

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมผจญภัยไปในดินแดนสวนสนุกสุดล้ำแห่งยุคดิจิทัล กับนิทรรศการ Bit Playground ตื่นตาตื่นใจไป กับ ชิ้นงาน Digital Interactive ที่สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการของเด็กยุคใหม่ ผ่านสถานีการเรียนรู้แสนสนุก เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศมากขึ้น การปลูกฝังการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อหวังกระตุ้นและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับเยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดย อพวช. ได้จัดแสดงนิทรรศการ Bit Playground สวนสนุกสุดล้ำแห่งยุคดิจิทัล ผ่านชิ้นงาน Digital Interactive ซึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาผนวกเข้ากับการเรียนรู้ของเด็กที่จะสร้างความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

นิทรรศการ Bit Playground ประกอบไปด้วย 5 สถานีการเรียนรู้และผจญภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สถานีที่ 1 “Shadow Forest” สร้างสรรค์จินตนาการเปลี่ยนเงาภายในมือให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆ ที่โลดแล่นลงบนผืนป่าพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำอย่าง AR

สถานีที่ 2 “3D Grand Prix” มาปั้นดินน้ำมันให้เป็นรถยนต์ และนำไปสแกนด้วยเครื่อง 3D Scanning เพื่อลงแข่งขันกับเพื่อนร่วมเส้นทาง โดยฉายบนจอภาพขนาดใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

สถานีที่ 3 “Live Puppet” เสริมสร้างจินตนาการมาออกแบบชุดสุดเก๋ ตามสไตล์คุณ ผ่านเทคโนโลยี Motion Detector

สถานีที่ 4 “Land & Sea” ฝึกจินตนาการและกล้ามเนื้อด้วยการสร้างเกาะร้างและแปรผืนดินให้กลายเป็นน้ำจากการ สรรค์สร้างบนพื้นทรายเทียม

สถานีที่ 5 “Pizza Whizza” ชวนมาเรียนรู้กรรมวิธีการทำพิซซ่า และแต่งเติมรสชาติตามความต้องการ

ทั้ง 5 สถานี เกิดจาการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับนวัตกรรมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น AR, Motion Dector หรือ 3D Scanning เพื่อเร่งพัฒนาการของเด็ก พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชม นิทรรศการ Bit Playground สามารถเข้าชมฟรี ! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122,2123 หรือ www.nsm.or.th

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2562

Hits 43 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/competition/youth-science-event.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, May 15, 2019
รายละเอียด: 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2562
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว
ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่ http://www.scisoc.or.th/sciweek
รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.nsm.or.th

ประเภทข่าว: 
news
Subscribe to RSS - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)