Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

อพวช. เชฟรอน จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “ENJOY SCIENCE CAREERS: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”

Hits 6 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/832-enjoy-science-careers-3
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, January 13, 2020
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานต่อภารกิจปั้นเยาวชนไทยสู่อาชีพยุค 4.0 เดินหน้าส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” โดยในปีนี้ ได้จับมือพันธมิตรโรบินสัน เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจทั่วประเทศได้รู้จักและเรียนรู้กับ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคตได้แก่ วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรชีวการแพทย์ นักคิดค้นวัคซีนนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ นักวิทยาศาสตร์อาหาร และเกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งจะทวีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ และพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบของแต่ละอาชีพอย่างเป็นกันเอง เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสนใจเข้าสู่อาชีพในสาขาสะเต็มมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้และทักษะสำคัญ อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

อพวช. เชฟรอน จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของ อพวช.คือ การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำในอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การดำเนินโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ร่วมกับเชฟรอนและพันธมิตรที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้โครงการจึงมีเป้าหมายในการขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้นี้ไปสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันทั้งครอบครัว ผ่านการสนับสนุนของโรบินสัน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในการจัดนิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ และคาราวานวิทยาศาสตร์โดย อพวช. ได้คัดเลือก 10 อาชีพสะเต็มที่น่าสนใจ และอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน แต่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0 ในอนาคต โดยหวังว่านิทรรศการชุดนี้ จะทำให้เยาวชนเกิดเป็นแรงบันดาลใจด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสายสะเต็มมากขึ้นในอนาคต”

อพวช. เชฟรอน จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดกล่าวว่า “การส่งเสริมทักษะความรู้และการผลักดันให้เยาวชนไทยมีความสนใจการเรียนรู้สาขาสะเต็มในวงกว้าง เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการพัฒนาพลังคน เนื่องจากบุคลากรในสาขาสะเต็มเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว โดยที่ผ่านมา เชฟรอนได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสนใจในการศึกษาด้านสะเต็มมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 700,000 คน ในกว่า 63 จังหวัด และ เพื่อสานต่อภารกิจในการปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม และเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต จึงได้ร่วมกับ อพวช. จัดทำนิทรรศการ “Enjoy Science: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” เพื่อแนะนำ 10 อาชีพสะเต็มที่กำลังเป็นที่จับตามอง จาก 5 สายอาชีพ ที่นำร่องจัดแสดงในพื้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชนได้รับผลประโยชน์อีกกว่า 100,000 คนโดยเชฟรอนมุ่งหวังว่านิทรรศการนี้จะช่วยจุดประกายความสนใจให้แก่เยาวชนในการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม มีความรู้และทักษะที่สามารถรับมือกับการทำงานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนได้ในอนาคต”

อพวช. เชฟรอน จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ในขณะที่นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) พันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า “โรบินสันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ร่วมกับเชฟรอนและอพวช. ในการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย เนื่องจากการพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ถือเป็นปณิธานที่โรบินสันยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตลอดมา และสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโรบินสัน ที่จะเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตในการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างทักษะให้กับประชาชนทุกคนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าชมและเรียนรู้นิทรรศการสนุกกับอาชีพย์วิทย์ สามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมมากมายในคาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จะยกขบวนมามอบความรู้และความสนุกที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ 9 สาขาทั่วภูมิภาคประเทคไทย ได้แก่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน (กรุงเทพมหานคร) โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด (ตาก) โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร และโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์”

นิทรรศการ “Enjoy Science Careers Year: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” เปิดตัวและจัดแสดงครั้งแรกในระหว่าง วันที่ 9 - 12 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมฟรี หลังจากนั้น ชุดนิทรรศการของโครงการ “Enjoy Science Careers Year: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”นี้ จะนำไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศไทย ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 8 สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers หรือเว็บไซต์ www.enjoy-science.org และ www.nsm.or.th

ตารางการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563

ลำดับกำหนดการจังหวัดอำเภอสถานที่

9 - 12 ม.ค. 63 กรุงเทพมหานครปากเกร็ดโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน

16 - 19 ม.ค. 63 นครศรีธรรมราชเมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช

23 - 26 ม.ค. 63 ตรังเมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง

6 - 9 ก.พ. 63 กาญจนบุรีเมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี

13 - 16 ก.พ. 63 ตากแม่สอดโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด

20 - 23 ก.พ. 63 กำแพงเพชรเมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 ลพบุรีเมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี

5 - 8 มี.ค. 63 มุกดาหารเมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร

12 - 15 มี.ค. 63 บุรีรัมย์เมืองโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

Hits 29 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/important-events/science-film-festival.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, December 3, 2019
รายละเอียด: 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

Science Film Festival 2019

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จัดโดย อพวช. ร่วมกับสถาบัน
เกอเธ่ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 ภาพยนตร์ที่ได้เลือกมาฉาย จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลก โดยในการจัดเทศกาลฯ มีการจัดฉาย ณ ศูนย์ฉายของ อพวช. ดังนี้

อพวช. คลองห้า (วันอังคาร – วันอาทิตย์) หยุดทุกวันจันทร์

10.00 น. – 11.00 น.

11.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. – 15.00 น.

15.00 น. – 16.00 น.

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

11.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. – 15.00 น.

15.00 น. – 16.00 น.

16.00 น. – 17.00 น.

17.00 น. – 18.00 น.

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันที่ 5 - 8 พ.ย. 62 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

วันที่ 12 - 15 พ.ย. 62 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันที่ 19 - 22 พ.ย. 62 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 26 - 28 พ.ย. 62 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา

วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 62 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

ภาพยนตร์ภาษาไทย

ประเภทข่าว: 
news

เยาวชนไทยคว้า 3 เหรียญทองจากการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น

Hits 21 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/641-3-3
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, November 27, 2019
รายละเอียด: 

อพวช. นำเยาวนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event) ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2562 ณ Camp Fuchinobe Reserved Land ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าเยาวชนไทยคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำทีมเยาวชนผู้ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเทศไทยประเภท Water Rocket Design Challenge จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี และทีมรองชนะเลิศจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ รวมจำนวนนักเรียน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event) โดยมีเยาวชน 66 คน จาก 13 ประเทศทั่วภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น โคลอมเบีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล เกาหลีใต้ ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562 ณ Camp Fuchinobe Reserved Land ประเทศญี่ปุ่น

10975498073862ทีมโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ. สุรินทร์ 1ทีมโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ. สุรินทร์ 2

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 4

โดยการแข่งขันดังกล่าว เยาวชนทุกคนต้องประดิษฐ์จรวดขวดน้ำจากอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ แล้วนำไปปล่อยที่ฐานการยิงเพื่อให้ตกในรัศมีวงกลม 10 เมตร ถ้าตกในรัศมีไม่เกิน 5 เมตร จะได้รับเหรียญทอง ตกภายในรัศมี 5 - 7 เมตร จะได้รับเหรียญเงิน และถ้าตกในรัศมี 7 - 10 เมตร จะได้รับเหรียญทองแดง

ผลปรากฎว่าเยาวชนไทยสามารถคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง จากเด็กชายขัตติยะ วิริยะเกียรติพงศ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซึ่งมี นายนภัทร โสภณภัทรากุล และนายฟิกรี กีไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เด็กชายปฏิภาณ พลอินทร์ และนายธนินท์ ลิ้มถวิล จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ ซึ่งมีนางพยอมวิชุมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกันนี้เยาวชนไทยยังคว้ามาได้อีก 1 เหรีญญเงินเด็กชายอธิป จิตรวศินกุล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซึ่งมี นายนภัทร โสภณภัทรากุล และนายฟิกรี กีไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ เยาวชน และคณะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 25 พ.ย. 2562 ด้วยสายการบินไทย TG677 เวลา 22.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

Hits 22 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/important-events/science-film-festival.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, November 12, 2019
รายละเอียด: 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

Science Film Festival 2019

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จัดโดย อพวช. ร่วมกับสถาบัน
เกอเธ่ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 ภาพยนตร์ที่ได้เลือกมาฉาย จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลก โดยในการจัดเทศกาลฯ มีการจัดฉาย ณ ศูนย์ฉายของ อพวช. ดังนี้

อพวช. คลองห้า (วันอังคาร – วันอาทิตย์) หยุดทุกวันจันทร์

10.00 น. – 11.00 น.

11.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. – 15.00 น.

15.00 น. – 16.00 น.

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

11.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. – 15.00 น.

15.00 น. – 16.00 น.

16.00 น. – 17.00 น.

17.00 น. – 18.00 น.

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันที่ 5 - 8 พ.ย. 62 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

วันที่ 12 - 15 พ.ย. 62 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันที่ 19 - 22 พ.ย. 62 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 26 - 28 พ.ย. 62 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา

วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 62 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

ภาพยนตร์ภาษาไทย

ประเภทข่าว: 
news

อพวช. เปิดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 36”

Hits 22 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/572-36
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, October 29, 2019
รายละเอียด: 

(28 ตุลาคม 2562) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 36” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ประสบการณ์การเรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 4 แห่งของ อพวช. คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัรฑ์พระรามเก้า (ซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะกิจ) พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวนันท์ คณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณจิตรำไพ พงศ์กัญจนานุกูร ผู้แทนกลุ่มบริษัท ทูร วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) และคุณนพธนินทร์ พุฒิพรวรานนท์ ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับเยาวชน จำนวน 320 คน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

อพวช. ผนึกองค์กรรัฐ – เอกชน เปิดฉากแข่งโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย เฟ้นหาตัวแทนทีมชาติไทยสู้ศึกเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี

Hits 47 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/500-2019-09-26-08-23-37
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, September 30, 2019
รายละเอียด: 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562” หรือ World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) ในหัวข้อ Smart Cities เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปคว้าชัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. นี้ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การที่ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 (WRO) ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล เพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ และการหัดเขียนโปรแกรม (Coding) ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ อพวช. ได้ส่งนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินผู้ชนะในแต่ละประเภท เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วย”

โดยผลปรากฏว่า มีตัวแทนจากเยาวชนไทยที่ชนะการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ดังนี้

Champ of the Champ

- อายุไม่เกิน 12 ปี ทีม Organic จาก สถาบันหุ่นยนต์สมุย บอท

- อายุไม่เกิน 15 ปี ทีม TS1 จาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

- อายุไม่เกิน 19 ปี ทีม TS2 จาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม OOB จาก สถาบันหุ่นยนต์โรโบมายมีโชค

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม RBC_Patai Udom Suksa จาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม TS1 จาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ACL01 จาก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม TS5 จาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Don't Give Up จาก โรงเรียนพระทองคำวิทยา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม TS2 จาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม TOR.4 B จาก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประเภทความคิดร้างสรรค์

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (อายุไม่เกิน 12 ปี) ทีม ACEP_Junior จาก โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (จ.สมุทรสาคร)

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (อายุไม่เกิน 15 ปี) ทีม T.5 ROBOT-2 จาก โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (อายุไม่เกิน 19 ปี) ทีม KMIDS_Quixotic จาก King Mongkut's International Demonstration School

ประเภททั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Love Father 3000 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Lucky Robot จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Robo AC An an จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม AC_Robot 1 จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SG_Alpha จาก โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม AC_ Robot 2 จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมไทยในหลากหลายมิติ อพวช. จึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4.0 ของประเทศไทย สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

อพวช. รับช่วงต่อ “น้องมาเรียม” สตัฟฟ์เพื่อการศึกษา ผลักดันการอนุรักษ์สัตว์ทะเลก่อนนำเป็นกรณีศึกษาแก่ประชาชน

Hits 35 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/409-2019-08-26-06-47-23
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, August 27, 2019
รายละเอียด: 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับร่างพะยูนน้อย “น้องมาเรียม” จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยเตรียมทำการสตัฟฟ์เพื่อการศึกษา หวังให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ มีการสตัฟฟ์สัตว์เพื่อการเก็บรักษา และจัดแสดงผ่านตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เกือบทุกกลุ่ม ซึ่งการสตัฟฟ์สัตว์เป็นการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ผสานกับศิลปะทำให้สัตว์ที่ตายแล้วมีท่าทางเสมือนยังมีชีวิตในอิริยาบถที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด ซึ่งทาง อพวช. ถือเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสตัฟฟ์สัตว์อันดับต้นๆ ของประเทศ ที่มุ่งมั่นทำการศึกษาและพัฒนาด้านนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด”

ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้ให้ความความสำคัญงานด้านการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและการเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยามาโดยตลอด โดยเฉพาะการสตัฟฟ์สัตว์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่อย่าง Taxidermy ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา อพวช. ได้ทำการสตัฟฟ์สัตว์และนำมามาจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ถือเป็นมิติใหม่ของแนวทางการจัดนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย ในกรณีของน้องมาเรียม ทางด้านทีมนัก Taxidermy ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​สตัฟฟ์​สัตว์ของ​ อพวช.​ กำลังวางแผนและหารือเรื่องวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้สมบูรณ์และดีที่สุด โดยจะดำเนินการสตัฟฟ์​หลังงามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 เสร็จสิ้นลง ซึ่งคาดว่าการสตัฟฟ์​น้องมาเรียมจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ”

ด้านนายวัชระ สงวนสมบัติ ผู้อำนวยการกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา นัก Taxidermy ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​สตัฟฟ์​สัตว์ของ​ อพวช.​ กล่าวว่า “ขณะนี้ อพวช. ได้เก็บรักษาน้องมาเรียมลูกพะยูนเอาไว้ในห้องแช่แข็งลบ 20 องศา เพื่อคงสภาพผิวหนังของมาเรียมไม่ให้เน่าเปื่อย ส่วนเรื่องการสตัฟฟ์นั้นต้องรอปรึกษากับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอีกครั้งก่อนทำการสตัฟฟ์ โดยการสตัฟฟ์​สัตว์ คือ การนำหนังของสัตว์ที่ตายลงมาทำการรักษาสภาพ​ใว้ให้ใกล้เคียง​กับตอนมีชีวิต​ ในสภาพการเก็บแบบแห้ง​ โดยไม่มีโครงกระดูกและกระโหลกศีรษะ การสตัฟฟ​สัตว์ต้องใช้ทั้งศาสตร์​และศิลป์​ เพื่อให้ผลงานออกมาเหมือนจริง​มาก​ที่สุด​ โดยเฉพาะ​ Anatomy กายวิภาค​เฉพาะ​ของสัตว์​ชนิดนั้นๆ​ สัตว์สตัฟฟ์จะต้องได้รับการดูแลรักษา​อย่างดี​ ไม่ให้ชำรุดเสียหาย​ จากความร้อน​ ความชื้น​ แมลง​ เชื้อรา​ หนูและแมลงสาบ ที่อาจทำความเสียหายต่อสัตว์สตัฟฟ์ได้

ซึ่งความยากของการสตัฟฟ์ครั้งนี้ คือการรักษาสภาพหนังของมาเรียม​ เพราะ​หนังของสัตว์​เลี้ยง​ลูก​ด้ว​ยนม​ในทะเล​ เช่น​ วาฬ​ โลมา และพะยูนนั้น​ จะมีไขมันค่อนข้างหนามากแทรกอยู่​ จึงมีความยากกว่าการสตัฟฟ์​สัตว์​บก​ จึงต้องนำหนังผ่านกระบวนการเพื่อให้ไขมันออกจากหนังให้มากที่สุด​ มิฉะนั้นหนังจะเปียกเยิ้ม​ ไม่แห้ง​ และไม่สามารถ​ขึ้นรูปให้คงสภาพตามที่ต้องการได้ อีกทั้งจะเกิดการเปื่อยยุ่ย​ ขึ้นรา​ เน่า​เสีย หรือเสียหายได้ง่าย​ และยังต้องใช้การขึ้นรูปให้เสมือนจริงที่สุด​ รวมถึงเย็บผิวหนังและตกแต่งลักษณะ​ภายนอกให้ถูกต้องและสวยงามอีก​ด้วย นอกจากการสตัฟฟ์แล้ว​ ยังสามารถต่อโครงกระดูกน้องมาเรียมเก็บไว้ศึก​ษาต่อได้อีกโดยทำหุ่นจำลองไว้หลายๆ ที่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และจดจำน้องมาเรียมตลอดไป”

ปัจจุบันขยะพลาสติกในทะเล นับเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลอย่างมาก มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบจากขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลทำให้เกิดวิกฤตปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก อย่าง เต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ ที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากหนึ่งการสูญพันธุ์ นำไปสู่การสูญสิ้นอันเนื่องมาจากสายใยในห่วงโซ่อาหารเพียงเส้นเดียวต้องขาดสะบั้น ทั้งนี้ อพวช. ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญถึงปัญหานี้จึงได้จัดแสดงนิทรรศการพลาสติกพลิกโลก (Plastic Changed the World) ขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำเป็น 2562 โดยจัดแสดงเกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ พร้อมร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมพลาสติกสารพัดประโยชน์จึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบกลับมาทำร้ายมนุษย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาขยะทะเลมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจ อย่างนิทรรศการพินิจ พิพิธ-พันธุ์ (Biodiversity AMUSUE-um) ที่ชวนมาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการจัดแสดงในรูปแบบของ Collection base ที่จัดแสดงการจัดเก็บความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของตัวอย่างดอง, ตัวอย่างแห้ง และสัตว์สตัฟฟ์ ซึ่งเสมือนยกพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถมาเยี่ยมชมได้ใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำเป็น 2562” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 19.00 น.

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

Hits 40 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/297-aspc-2019
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, July 23, 2019
รายละเอียด: 

วันที่ (22 กรกฎาคม 2562) ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 5 (The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดร.อัจฉราฯ กล่าวกับเยาวชนว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ พร้อมมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย การที่ อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ จัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นค่ายที่ช่วยสร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายเยาวชน ครู ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างกัน

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและจัดพิธีปิดในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประเภทข่าว: 
news

นายปฐม รองปลัด อว. ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง

Hits 46 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/257-2019-07-03-06-28-36
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, July 4, 2019
รายละเอียด: 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562/ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง อพวช. มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังมีนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระอัจฉริยภาพด้านการบิน และทรงเป็น "เจ้าฟ้านักบิน" พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Science for fun ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนองการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี เสียง และการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น

3. นิทรรศการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์) เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์

4. เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ สุดหรรษา สนุกคิด ประดิษฐ์ ทดลอง ท้าทายความสามารถและจินตนาการผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อาทิ จรวดหลอด, ลูกบอลค้างฟ้า, บิงโกดาราศาสตร์

5. กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว จินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ ไปกับเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome

6. กิจกรรม Maker Space เรื่องยานน้อย ลอยลม สร้างสรรค์จินตนาการ พัฒนาระบบความคิดไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

7. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง Motion ทุกวันคือการเคลื่อนที่ และ เคมีในบ้าน

8. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของการบิน

นอกจากนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มาร่วมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย

ประเภทข่าว: 
news

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

Hits 59 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/239-4-2
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, June 28, 2019
รายละเอียด: 

เริ่มแล้วงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์ ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง พร้อมจัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดพิธีเปิดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บี.กริม, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้แทนกรรมการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีต้นแบบมาจากมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายสำคัญ คือ ปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัยอายุระหว่าง 3 - 6 ขวบ ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 9 ซึ่งได้ขยายผลกว่า 22,245 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 235 แห่ง โดยมีกิจกรรมอบรมครู พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และทำกิจกรรมสู่กลุ่มครอบครัว ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับตราพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน 3,967 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาคาดว่าจะมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินถึง 6,000 โรงเรียน

กิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ โดยจะเปลี่ยนหัวข้อทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ซึ่งคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณครูที่จะชวนเด็กๆ ให้ได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘การเคลื่อนไหว’ ของร่างกายตนเองและค่อยๆ เปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ยานพาหนะ จนไปถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลดิจิทัลหรือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งการทำกิจกรรมที่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเด็กอย่างนี้เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ปฐมวัย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการจัดงานในส่วนของภาคกลางว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ดังนั้น การวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความสำคัญยิ่งในการปลูกฝังเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จึงถือว่าเป็นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ไปดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้

สำหรับ “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ในส่วนของภาคกลางจัดขึ้นที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานประกอบด้วย ฐานที่ 1.ลูกเต๋าชี้ชะตา : กิจกรรมนี้เด็กๆ จะต้องทอยลูกเต๋า แล้วนำจำนวนที่ได้มากำหนดอวัยวะในร่างกายตนเองที่จะต้องสัมผัสพื้น โดยต้องทรงตัวในท่านั้น และสังเกตถึงปัจจัยที่มีผลต่อการโอนเอน ฐานที่ 2.ความรู้สึกยามเท้าเปลือย : กิจกรรมการสำรวจพื้นผิวที่แตกต่างกัน โดยเด็ก ๆ จะได้เดินสำรวจเส้นทางด้วยเท้าเปล่า เด็กๆ ชอบพื้นผิวแบบใดมากกว่ากัน หรือพื้นผิวแบบใดที่ให้ความรู้สึกเย็นกว่า แข็งกว่า ขรุขระกว่า หรือเรียบกว่ากัน เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกซึ่งแผ่ขึ้นมาผ่านฝ่าเท้า ฐานที่ 3.ใช้ชีวิตอย่างมีขีดจำกัด : โดยใช้แกนกระดาษใส่ไว้ตรงบริเวณข้อแขนและข้อขา จากนั้นให้เด็กๆ ทดลองทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินตามเส้นทางที่กำหนด แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราต้องเคลื่อนไหวแบบจำกัด ฐานที่ 4.รูปภาพที่เคลื่อนไหว : คุณครูจะเตรียมรูปภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวหลายแบบ และชวนเด็กๆ จินตนาการถึงการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ แล้วทดลองโดยนำภาพมาเรียงต่อกัน เป็นภาพยนตร์มือถือ

นอกจากนี้ อพวช. ยังได้นำความรู้จากคู่มือมาต่อยอดผลิตเป็นรายการทีวี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Japan Prize 2015 ในสาขา Pre-school รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06.50 - 07.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเริ่มตอนแรกในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

นางสาว คลาวเดีย เอบาค (Ms.Claudia Ebach) ผู้แทนเอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกชั่วโมง การสร้างเด็กให้สามารถคิดเป็นแก้ไขปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังในการสร้างทักษะเหล่านี้ การที่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้นำแนวคิดจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม แล้วนำมาปรับใช้ในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างคนทั้งการสร้างครูและสร้างเยาวชนให้รู้จักการเรียนรู้”

“เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้มีพิธีเปิดเทศกาลฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จัดโดย อพวช. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ ภาคเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) น่าน เขต 2 อำเภอปัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุดร เขต 1 และภาคใต้ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมได้ในเว็บไซต์ www.littlescientistshouse.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news
Subscribe to RSS - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)