Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันห้องปฏิบัติการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือวัด ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 26 March 2018

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันห้องปฏิบัติการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือวัด ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่


rsz img 7279 rsz img 7244


rsz img 7256 rsz img 7252


          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ บุญสนิท ข้าราชการเกษียณตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรในห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมกว่า 50 ราย ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ


          กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดโครงการสัมมนาฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อผลักดันให้ได้ผลการวัดเป็นที่น่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า  และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ในการแข่งขันด้านการค้าสู่ระดับตลาดโลก


แหล่งที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
URL: 
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/831-42-2561
Hits 202 ครั้ง