Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 5 January 2018

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0


20180105 0022


          5 มกราคม 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ /รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมแถลงข่าว หวังให้เด็กไทยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561


20180105 0040  20180105 0038


          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานถนนสายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งหวังกระตุ้นและจุดประกายให้เด็กและเยาวชนไทย หันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดงานกิจกรรมนี้ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้มีการสร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ เต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


20180105 0030  20180105 0028


          ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มองเห็น “การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ว่า มีความสำคัญอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ผ่านการฝึกการเรียนรู้ และวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมที่มีเหตุผล พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม เปลี่ยนประเทศไปสู่สังคมฐานนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0” รศ.นพ.สรนิต กล่าว


20180105 0049 20180105 0006


          ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ยังคงมีสาระและความสนุกสนานอย่างครบครันจากทุกหน่วยงานร่วมจัดเช่นเคย โดยไฮไลท์กิจกรรมปีนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หลักการทรงงานด้าน วทน. ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ อาทิ ฐานเข็มกลัดเทิพพระเกียรติ ร.4 สร้างสรรค์เข็มกลัดที่ระลึกด้วนตนเอง ฐานกล้องรูเข็ม ประดิษฐ์กล้องรูเข็มอย่างง่าย พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์หลัก ฐานแบบจำลองสุริยุปราคา เพื่อเรียนรู้ว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอีกมากมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาร่วมสนุกเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการทดลองให้เห็นผลด้วนตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่อยู่รอบตัวผ่านการแสดงที่เข้าใจง่ายที่สนุกสนานตื่นเต้นชวนติดตาม กิจกรรมที่นำการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้ผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับกิจกรรมพิเศษเฉพาะงานนี้ ภายใต้หัวข้อ “จรวดตะลุยอวกาศ” รวมทั้งสนุกไปกับกิจกรรม Bingo ที่น้องๆ จะได้ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์


20180105 0011 20180105 0061


          ในส่วนของหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไว้คอยต้อนรับเด็กๆ และเยาวชน อาทิ กิจกรรมตาดู หูฟัง และการทรงตัวด้วยเครื่องเล่น เพื่อเป็นการฝึกฝนเป็นนักบินอวกาศ พร้อมกับเกมส์ที่เสริมสร้างพื้นฐานประสาทสัมผัสต่างๆ หรือนิทรรศการ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ และการจัดกิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด และหลายรูปแบบในการสังเกตดวงอาทิต์อย่างปลอดภัย กิจกรรมทำหน้ากากดูดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย เยาวชนเข้าชมพรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สามารถเดินทางได้ทั้งรถประจำทาง และรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมรถตู้ไว้คอยบริการ รับ-ส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวชมงาน และนอกจากนี้ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย


          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาลูกๆ หลานๆ มาเที่ยวชม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561” มาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์จริงๆ โดยงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเอาใจน้องๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านมากมายผ่านการร่วมสนุกมากถึง 31 สถานี กว่า 100 กิจกรรม สอบถามรายละเอียดการเข้าชมงานเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-9960


 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7011-tanooneve2561
Hits 289 ครั้ง