Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

[การทดลอง] น้ำเดินได้

วันที่เผยแพร่: 
Thu 23 August 2018
รายละเอียด: 


มาทำการทดลองสุดเจ๋งกันดีกว่า!!
เพียงใช้แค่อุปกรณ์ภายในบ้าน แต่ผลลัพธ์น่าตื่นเต้น กับการทดลอง "น้ำเดินได้" จะมีวิธีการอย่างไร มาดูกันครับ

อุปกรณ์
1. กระดาษทิชชู่
2. แก้วน้ำ
3. สีผสมอาหาร
4. น้ำเปล่า

วิธีการทดลอง
1. นำสีผสมอาหารแต่ละสีมาผสมกับน้ำ โดยใส่แก้วละ 1 สี
2. วางกระดาษทิชชู่ให้ปลายทั้งสองข้างจุ่มน้ำทั้งสองแก้ว
3. รอเวลาผ่านไป น้ำจะเดินทางจากแก้วหนึ่งไปอีกแก้วหนึ่ง ผ่านกระดาษทิชชู่

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เนื่องจากกระดาษทิชชู่มีคุณสมบัติ Capillary Action (การซึมผ่านรูเล็กๆ) เพราะทำมาจากเยื่อต้นไม้ จึงใช้หลักการเดียวกันกับที่พืชลำเลียงน้ำจากพื้นดิน ไปสู่ส่วนต่างๆ ได้นั่นเอง

#STKC

เจ้าของข้อมูล: 
https://www.youtube.com/watch?v=pg3_82Q92s8
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
Hits 45 ครั้ง