Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 27 March 2018

กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ


          โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ประกอบการในภาคการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ร่วมกิจกรรม “เสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ”          ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยุ่งยืน” เพื่อเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย และเข้าเยี่ยมชมงาน Biofach China 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกระดับแนวหน้าของโลก ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน หมดเขตรับสมัคร ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (พนิตา) หรืออีเมล panita@nstda.or.th


แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11893-20180327-1
Hits 109 ครั้ง