Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ก้าวสู่ความสำเร็จปีที่ 8 “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” นิทรรศการที่มองไม่เห็น

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 8 March 2018

ก้าวสู่ความสำเร็จปีที่ 8 “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” นิทรรศการที่มองไม่เห็น


 MG 8242 1600x1067


          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แถลงข่าวความสำเร็จของนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark”  นิทรรศการจากประเทศเยอรมนี หวังสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากการมองเห็น  และเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า จัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน


 MG 8190 1600x1067 opvs1


 MG 8222 1600x1067  MG 8172 1600x1067


          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า การค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น  “การสังเกต” คือ ขั้นตอนแรกในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตา หู จมูก ลิ้นและร่างกาย ในการรับรู้สภาพแวดล้อม แต่คนส่วนใหญ่ใช้การมองเห็นเป็นสัมผัสแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ  และเป็นสัมผัสที่เกิดการพัฒนาไปมากที่สุดสัมผัสหนึ่ง จนบางครั้งอาจมากจนเราลืมไปว่า ยังมีสัมผัสส่วนอื่นๆ อีกที่อยู่ในร่างการของเราอีก  และเราจะเป็นอย่างไรหากเราขาดประสาทสัมผัสส่วนนี้ไป และที่สำคัญเมื่อถึงเวลานั้น เราจะเลือกสัมผัสใดมาทดแทนการมองเห็น ซึ่งนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ ในร่างกาย 


          ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา นิทรรศการบทเรียนในความมืดได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมรวมกว่า 120,000 คน ซึ่งมีจากหลากหลายกลุ่มคน อาทิ นักเรียนนักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบนวัตกรรมเครื่องใช้สำหรับ ผู้พิการทางสายตา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าชมเพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้พิการ นอกจากนี้ นิทรรศการบทเรียนในความมืด ยังได้รับรางวัล Best Innovation for Parenting อันดับที่ 2 จากงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 6 โดยการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร Real Parenting และบุคคลทั่วไปทั้งประเทศ ให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมสำหรับครอบครัว อีกด้วย


 MG 8257 1600x1067  MG 8270 1600x1067 MG 8285 1600x1067  MG 8317 1600x1067


          สำหรับในปีที่ 8 นี้ อพวช. มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเสริมนิทรรศการให้ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น เพิ่มกิจกรรมพิเศษโดยดึงบุคลากรทางด้านการศึกษาเข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากนิทรรศการบทเรียนในความมืดให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อปลูกฝังการอยู่ร่วมกันกับผู้พิการทางสายตาแบบเท่าเทียม เรียนรู้ถึงข้อจำกัดและเห็นศักยภาพของผู้พิการทางสายตากับการดำรงชีวิตในสังคมปกติ และท้ายสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองจะเกิดเรียนรู้ได้อีกมากมายจากการมองไม่เห็น


          ด้าน ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา อดีตผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า นิทรรศการ  “บทเรียนในความมืด” เป็นแนวคิดของ Dr.Andreas Heinecke ชาวเยอรมัน ซึ่งสร้างเป็นนิทรรศการชั่วคราวและถาวร โดย อพวช. ได้นำมาจัดแสดงครั้งแรกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชม จึงมีการเจรจาต่อสัญญาในการนำมาจัดแสดงต่อ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพในการแสวงหาความรู้ เพิ่มประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองได้เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นไกด์นำทางภายในนิทรรศการนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของของผู้พิการทางสายตาให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม โดยในปัจจุบันมีเปิดให้บริการ 21 ประเทศ 28 เมืองเท่านั้น สำหรับประเทศไทย อพวช. ได้รับลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียว


 MG 8340 1600x1067  MG 8348 1600x1067 MG 8363 1600x1067  MG 8383 1600x1067


          ผศ.ดร.รวิน กล่าวทิ้งท้ายว่า นิทรรศการบทเรียนในความมืดจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้เราเรียนรู้ เข้าใจและยอมรับคนอื่นมากขึ้น พร้อมสร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากตัวเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


          สำหรับผู้สนใจเข้าเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน เปิดให้บริการเป็นรอบ ๆ ทุกวัน โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 -18.30 น. จองและสอบถามเงื่อนไขในการเข้าชมที่ โทร. 02 160 5356 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  www.nsm.or.thwww.facebook.com/NSMthailand หรือ www.facebook.com/didthailand


แหล่งที่มา: 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7169-didmost
Hits 106 ครั้ง