Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs”

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 16 May 2017

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs”

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching)
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ​เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign​

งานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางการค้าและการเจรจาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และ ผู้ซื้อที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

จัดโดย
ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร (MKT) ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.​ ​

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรมภายในงาน

Experience Sharing: Food Machinery
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งบันประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
: ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.)
หน่วยงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้บริการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางให้กับภาคอุตสาหกรรม

: รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประสบความสำเร็จในการร่วมออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทาง 
และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

: คุณนพพล ภู่แย้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวพัฒนาเครื่องบรรจุและลดอุณหภูมิวุ้นมะพร้าวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ช่วยลดการใช้แรงงานคน ​ลดระยะเวลาในกระบวนการบรรจุสินค้า

: คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี บี ฟู๊ด เทค จำกัด   
ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณท์อาหารทุกประเภท 
พัฒนาต้นแบบเครื่องทำข้าวปั้นเพื่อจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ที่ต้องการสร้างความแตกต่างและตอบสนองตลาด

ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

 

แนะนำนวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยโดยผู้ผลิตภายในประเทศที่มีศักยภาพ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตเครื่องจักรด้านอาหารที่มีศักยภาพ จำนวน 10-15 ราย (ใช้เวลานำเสนอบริษัทละ 5-7 นาที)

 

การเจรจาการค้า สร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต (Supply) และผู้ซื้อ (Demand) ที่มีศักยภาพ ในอุตสาหกรรมอาหาร

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา:
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/c7Kk8v
​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 117
อีเมล์ marketing@decc.or.th
www.fb.com/decc.cae​

 

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/5270-food-machine-sme
Hits 199 ครั้ง