Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ดวงจันทร์ทรงกลดกระจ่างตาเหนืออุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

ข่าวประจำวันที่: 
Sat 8 July 2017

ดวงจันทร์ทรงกลดกระจ่างตาเหนืออุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพดวงจันทร์ทรงกลดเหนือฟ้าเมืองเชียงใหม่ บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม ช่วงกลางดึกคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ปรากฏการณ์ดังกล่าวชาวเชียงใหม่สังเกตเห็นได้ในหลายพื้นที่ 

 

 

          นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ผู้บันทึกภาพ เปิดเผยว่า ดวงจันทร์ทรงกลด (Moon Halo) เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายรุ้งกินน้ำ ที่มีลักษณะเป็นวงกลม เกิดจากผลึกน้ำแข็งภายในเมฆชั้นสูงได้แก่เมฆเซอร์โรสเตรตัสหรือเมฆเซอร์รัสที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง ผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนแท่งแก้วปริซึมหักเหลำแสงจากดวงจันทร์เป็นมุม 22 องศา เข้าสู่แนวสายตาของผู้สังเกตการณ์ที่อยู่บนพื้นโลก ทำให้ปรากฏเป็นแถบสีสเปกตรัมของเส้นรอบวงล้อมรอบดวงจันทร์

 

แหล่งที่มา: 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
URL: 
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3017-narit-moon-halo-20170707
Hits 179 ครั้ง