Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ดื่มน้ำน้อยเกินไป ทำสุขภาพพัง

ดื่มน้ำน้อยเกินไป ทำสุขภาพพัง
รายละเอียด: 

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยน้ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และสูญเสียน้ำวันละเกือบ 2 ลิตรเศษ เมื่อร่างกายขาดน้ำ อวัยวะภายในจะรวนผิดปกติไปหมด จึงควรดื่มน้ำให้ได้ราวๆ 1,500 - 2,000 มิลลิลิตรต่อวัน หรือ 6-8 แก้วต่อวัน

วันที่: 
Mon 10 April 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/35003-ดื่มน้ำน้อยเกินไป%20ทำสุขภาพพัง.html
หมวดหมู่ OECD: 
Hits 152 ครั้ง