Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

นักวิจัยนาโนเทค คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงการ “FAMELAB THAILAND 2018”

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 30 April 2018

นักวิจัยนาโนเทค คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงการ “FAMELAB THAILAND 2018”


          หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร: นางสาวปองกานต์ จักรธรานนท์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงการ “FameLab Thailand 2018” ด้วยหัวข้อการนำเสนอ "เชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์" (Fuel from the sun)          โครงการ FameLab 2018 ดำเนินการโดย บริติช เคานซิล ร่วมกับ สวทช. สวทน. อพวช. ทรู คอร์ปอเรชั่น และเดอะ สแตนดาร์ด  เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้พูดถึงงานวิจัยหรืองานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ภายในเวลา 3 นาที เพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 3 ข้อ คือ เนื้อหาชัดเจน (content) ถูกต้อง (clarity) และน่าสนใจ (charisma) ซึ่งจากการแข่งขันรอบแรก มีผู้สมัครจากทั่วประเทศจำนวน 82 คน ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการจนเหลือ 10 คนสุดท้าย และได้เข้าร่วมการอบรมพิเศษ หรือมาสเตอร์คลาส (Masterclass) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักร โดยในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโครงการ “FameLab Thailand 2018” ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มทรู และ นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมเปิด การแข่งขัน


  


สามารถรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2QnQjnvjk0I


แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11944-20180428-famelab-thailand-2018
Hits 123 ครั้ง