Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ผู้สูงอายุ 5 โรคฮิต

ผู้สูงอายุ 5 โรคฮิต
รายละเอียด: 

เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ เกือบทุกครอบครัวจะต้องมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ข้อมูล หรือวิธีการดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง....ผู้สูงอายุ 5 โรคฮิต ข้อมูลเพิ่มเติม : http://nutrition-r.blogspot.com/

วันที่: 
Tue 8 August 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.sanook.com/health/7613/
Hits 45 ครั้ง