Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ระวัง !! ภัยร้ายยามฝนตก

รายละเอียด: 

1. เมื่ออยู่ที่อาคารสูงๆ เช่น คอนโด ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า กันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
2. เมื่อมีพายุลมแรง อย่าพยายามอยู่ใกล้ต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะต้นไม้อาจล้มทับเสาไฟฟ้าและเกิดไฟฟ้ารั่วได้ ควรอยู่ใต้ตึกที่มีที่กำบังจะดีกว่า
3. หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาด ห้ามเข้าใกล้หรือจับต้อง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
4. เมื่ออยู่นอกบ้าน ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และไม่สวมเครื่องประดับโลหะขณะฟ้าคะนอง
5. ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้ หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า
6. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอก เช่น กรื่ง โคมไฟ อย่าให้น้ำเข้า เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
7. ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากบริเวณที่โดนฝน หรือน้ำท่วม

วันที่: 
Wed 2 May 2018
แหล่งที่มา: 
https://www.aecjoblisting.com/advice/ระวัง-ภัยร้ายยามฝนตก/
Hits 147 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81