Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. เชิญสัมมนาฟรี!! การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 3 January 2018

สวทช. เชิญสัมมนาฟรี!! การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ          ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครฟรีได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381 หมดเขตรับสมัคร 10 มกราคม 2561 รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11706-20180103-itap
Hits 214 ครั้ง