Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เตรียมพบกับการเปิดตัว "นิทรรศการ Enjoy Science Carreers ปีที่ 2" 3 - 5 พ.ย. นี้

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 3 November 2017

เตรียมพบกับการเปิดตัว "นิทรรศการ Enjoy Science Carreers ปีที่ 2" 3 - 5 พ.ย. นี้

 

เตรียมพบกับการเปิดตัว "นิทรรศการ Enjoy Science Carreers ปีที่ 2" 3 - 5 พ.ย. นี้

 

          กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่น้องๆจะได้เรียนรู้ 10 อาชีพ สะเต็มที่กำลังเป็นที่สนใจในยุค ประเทศไทย 4.0 ทางอพวช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดทำ "นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์" ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยได้จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับอาชีพวิทยาศาสตร์ หรือ สะเต็ม ที่น่าสนใจ 10 อาชีพ ได้แก่ 1.วิศวกรระบบดาวเทียม 2.ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3.วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.นักวิจัยวัสดุนาโน 5.ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา 6.วิศวกรระบบราง 7.วิศวกรเสียง 8.เกษตรกรยุคใหม่ 9.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 10.นักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านศักยภาพ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่สำหรับงานในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเปิดตัวนิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ เดอะสตรีท รัชดา (The Street) ภายในงานเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมส์ทดสอบเชิงอาชีพ และพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น ๆ พร้อมสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง  พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเรียนรู้อีกมากมายภายในงาน "นิทรรศการ enjoy science careers ปีที่ 2" จะถูกนำไปจัดแสดงกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วประเทศ โดยเริ่มจังหวัดแรกที่ จังหวัดสกลนครในวันที่ 7 -10 พฤศจิกายน 2560 นี้

 

แหล่งที่มา: 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
URL: 
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6579:enjoy-science-carreers-year-2&Itemid=104
Hits 341 ครั้ง