Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เนคเทค สานความร่วมมือพันธมิตร ชู “งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” พร้อมสร้างพลังเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนไทยด้วยไอที

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 7 March 2018

เนคเทค สานความร่วมมือพันธมิตร ชู “งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” พร้อมสร้างพลังเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนไทยด้วยไอที

 

20180307 1 180307 0024

 

 

          เนคเทค สานความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร จัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand Contest Festival:IT 2018) YOUNGSTER’S POWER หวังส่งเสริมเยาวชนไทยนำความรู้ และประสบการณ์พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน ถือเป็นหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

20180307 1 180307 0028 20180307 1 180307 0015

 

 

          7 มีนาคม 2561/ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand Contest Festival:IT 2018) YOUNGSTER’S POWER ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการสร้างคนไทยให้พร้อมรองรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “วิทย์สร้างคน” ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าว เนคเทคจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ขึ้นอย่างต่อเนื่อ งตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

 

 

20180307 1 180307 0007 20180307 1 180307 0016

 

 

          “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันการพัฒนา การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเยาวชนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นมหกรรมที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ และ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

 

20180307 1 180307 0019 20180307 1 180307 0020

 

 

          โดยในปี 2561 นี้ เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ Intel Foundation ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)” ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “YOUNGSTER’S POWER!: พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยไอที” โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม คือ

 

 

  1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

          พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมนับจำนวนคน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) และ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) เป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย

 

 

  1. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)

 

 

          เวทีเพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งจะเติบโตเป็นนักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

 

 

20180307 1 180307 0021 20180307 1 180307 0022

 

 

  1. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018)

 

 

          โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับ Smart Farm และ Smart Factory

 

 

  1. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”

 

 

          โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย

 

 

20180307 1 180307 0002 20180307 1 180307 0006

 

 

          นอกจากนี้ ในงานยังมีบูธกิจกรรมผลงานวิจัยของเนคเทค ทางด้าน STEM education อย่างเช่น MuEye และ KidBright เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่การจัดกิจกรรมทอล์คโชว์เปิดประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ผ่านเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival) ในหัวข้อ “ประสบการณ์รุ่นพี่ สู่วิถีไอที START UP”

 

 

          สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานของเยาวชน ในเวที “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” Thailand IT Contest Festival 2018 “YOUNGSTER’S POWER!: พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยไอที” ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/it2018

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/34-news-gov/7161-mostit07
Hits 171 ครั้ง