Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เป็นโรคกระเพาะห้ามกินอะไรบ้าง

รายละเอียด: 

เป็นโรคกระเพาะห้ามกินอะไรบ้าง
1. อาหารรสจัด
2. ชา กาแฟ ช็อกโกแลต
3. น้ำอัดลม
4. เครื่องดื่มชูกำลัง
5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. อาหารไขมันสูง ของทอด
7. ของหมักดอง
8. ผลิตภัณฑ์จากถั่ว
9. ผักดิบ
10. ผลไม้รสเปรี้ยว
11. เนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ

เกร็ดความรู้
โรคกระเพาะอาหาร Pectic ulcer
Peptic ulcer หมายถึงแผลหรือการอักเสบเนื่องจากกรด แผลกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารหมายถึง ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้ถูกทำลาย ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก gastritis แต่ถ้าเป็นแผลถึงชั้นลึก muscularis mucosa เรียก ulcer

Helicobacter pylori (H. pylori) คืออะไร
เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่สำคัญ ของผู้ป่วยโรคกระเพาะ เชื่อว่าติดต่อโดยการรับประทานอาหาร และน้ำ เชื้อจะทำลายเยื่อบุ และฝังตัวที่กระเพาะอาหาร กรดจากกระเพาะอาหารจะช่วยทำลายเยื่อบุทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

วันที่: 
Fri 19 January 2018
Hits 521 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87