ติดต่อเรา

กิจกรรมพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ตั้ง75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ :โทร. 0 2 333 3700 ต่อ 7001
หมายเลขโทรสาร : 0 2 333 3887

อีเมลstkc@most.go.th