24/03/2017
24 มีนาคม ก้าวสู่ปีที่ 38 วันสถาปนา ก.วิทย์ พร้อมมอบเกียรติบัตร “คนดี..ศรี วท.”
รายละเอียดเพิ่มเติม
24/03/2017
“World Food Expo 2017” อีเว้นท์ใหญ่...ปักธงให้ไทยเป็นครัวของโลก 23 มี.ค. – 9 เม.ย. 2560 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดเพิ่มเติม
23/03/2017
จีนเตรียมสร้างหอสังเกตการณ์รังสีคอสมิก
รายละเอียดเพิ่มเติม
22/03/2017
กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย จุดประกายไอเดีย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน Thailand food innovation forum 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม
22/03/2017
ก.วิทย์ฯ ลงนาม MOU ร่วมกับฟิลิปปินส์ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
21/03/2017
รวท. ชี้งานมหกรรมประกวดฯ กระตุ้นและการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
17/03/2017
IT Contest 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม
17/03/2017
Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
17/03/2017
รวท. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย พร้อมผลักดันงาน Startup
รายละเอียดเพิ่มเติม
14/03/2017
ภาพดวงจันทร์แพนแบบโคลสอัพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
13/03/2017
นายกเปิดงาน SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 จุดประกายความฝัน ผลักดัน Thailand 4.0
รายละเอียดเพิ่มเติม
13/03/2017
สวทน. ประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยปี 58 สูงถึง 84,000 ล้านบาท ชี้อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เคมี แชมป์ “รมว.วิทย์” เผยพร้อมหนุนเต็มที่ เชื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
10/03/2017
รวท. เปิดงาน RISE 3 มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
รายละเอียดเพิ่มเติม
09/03/2017
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ไทย พร้อมทบทวนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 2 ประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
09/03/2017
ก.วิทย์ฯ ร่วมกับ สธ. ผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
09/03/2017
"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Thailand IT Content Festival 2017 : IT 2017)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
08/03/2017
เปิดประเด็นสัมภาษณ์ รวท. โครงการรากฟันเทียม / นักวิชาชีพไทยในยุโรปเข้าเยี่ยม รวท.
รายละเอียดเพิ่มเติม
08/03/2017
ก.วิทย์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
07/03/2017
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน ASEAN Next 2017 ฉลอง 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน พัฒนาความมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้าง Smart Community
รายละเอียดเพิ่มเติม
07/03/2017
สวทช. นำทัพงานวิจัยแสดงในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
รายละเอียดเพิ่มเติม