Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ชีส เนย มาการีน แตกต่างกันอย่างไร

รายละเอียด: 

ชีส เนย มาการีน ดูคล้ายกัน แต่ก็แตกต่างเหมือนกัน
วันนี้เรามาทำความรู้จัก ชีส เนย และมาการีนเพิ่มขึ้นกันเถอะ
 
"ชีสและเนย"
เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจาก "นม" ทั้งสิ้น
 
วิธีการผลิต ชีส หรือ เนยแข็ง : ใช้นมเป็นวัตถุดิบหลัก
1. การทำให้ข้น (Curding) เป็นการแยกโปรตีนและของเหลวออกจากน้ำนม โดยเติมแบคทีเรียลงไป โปรตีนที่ถูกย่อยจนเสียสภาพจะจับตัวเป็นก้อนเรียกว่า เคิร์ด (Curd)
2. การทำให้แห้ง (Draining) แยกส่วนที่เป็นของเหลวออกจาก Curd อีกที
3. การอัด (Pressing) นำ Curd ที่แห้งแล้ว มาอัดใส่พิมพ์ เพื่อไล่ความชื้น
4. การบ่ม (Ripening) นำ Curd ไปวางในที่ที่มีอุณหภูมิ ความชื้น และออกซิเจนเหมาะสม จุลินทรีย์ที่อยู่ใน Curd จะสร้างให้เกิดเนื้อสัมผัสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชีสในที่สุด
 
วิธีการผลิต เนย : ใช้นมเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งนมต้องมีปริมาณไขมันมากถึง 30%
1. นำนมไปปั่นหรือตี ให้เกิดการแตกตัว ออกเป็น 2 ส่วน
2. จะได้ออกมาเป็นส่วนของแข็ง เรียกว่า Butter Fat และของเหลวเรียกว่า Butter Milk
3. นำ Butter fat มาล้างทำความสะอาดและขึ้นรูปเป็นก้อน รอให้แห้ง จะออกมาเป็นเนย
 
และ "มาการีน" นั้นทำมาจากไขมันพืช มีการคิดค้นมาเพื่อทดแทนเนยที่มีราคาที่สูงกว่า โดยบางสูตรมีการผสมเนยลงไปเพื่อให้เกิดกลิ่นเนย หรือให้ออกมาเป็นมาการีนที่ใกล้เคียงเนยมากที่สุดนั่นเอง
 
วิธีการผลิต มาการีน : ใช้น้ำมันพืชเป็นวัตถุดิบหลัก
1. นำน้ำมันพืชมาเติมไฮโดรเจนเข้าไป โดยใช้กระบวนการไฮโดรจีเนชั่น
2. เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว น้ำมันพืชจะมีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น และเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง กลายมาเป็น มาการีน
 
ภายหลังพบว่า กระบวนการไฮโดรจิเนชั่น (Hydrogenation) ทำให้เกิดไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคมาการีน และหันมาบริโภคเนยแท้จะดีกว่านะครับ แต่ถึงอย่างนั้น ก็ควรบริโภคเนยในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะทั้งเนย และมาการีน ต่างมีปริมาณไขมันสูงที่มากนั่นเอง
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Wed 11 September 2019
แหล่งที่มา: 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69157/-blo-sciche-sci-
หมวดหมู่ OECD: 
Hits 114 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3