ทำไมบางคน ดื่มเหล้าแล้วเสียชีวิต

วันที่: 
Mon 30 September 2019

ร่างกายคนเราไม่เหมือนกัน บางคนไม่เป็นไรในขณะที่บางคนเสียชีวิตได้
แอลกอฮอล์มันจะออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ถ้ากระดกเร็วๆ จะทำให้แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการสำลัก อาเจียน หายใจไม่ออก หยุดหายใจ หมดสติ

อย่างการออกไปดื่มตามสถานบันเทิงหรือไปปาร์ตี้ แน่นอนว่าร่างกายไม่มีเวลามากพอที่จะขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้หมด เพราะแอลกอฮอล์ยังถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ชนแก้ว เดี๋ยวก็สุดซอยยย อาจทำให้เกิดแอลกอฮอล์เป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอาการของคนที่ดื่ม มีดังนี้

1. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มเหล้า 4 แก้ว แก้วละ 1 ฝา จะมีอาการครึกครื้น สนุกสนานร่าเริง
2. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มเหล้า 6 แก้ว แก้วละ 1 ฝา จะ มีทำให้การควบควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไป ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติ
3. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มเหล้า 12 แก้ว แก้วละ 2 ฝา จะมีอาการเดินไม่ตรงทาง
4. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มเหล้า 24 แก้ว แก้วละ 2 ฝา จะเกิดอาการสับสน
5. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการง่วง งง และซึม
6. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 400 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ จะเกิดอาการสลบ และอาจถึงตายได้

QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
Hits 5 ครั้ง
แหล่งที่มา: 
https://www.facebook.com/MTlikesara/?__tn__=kC-R&eid=ARDyE6TyaO_QwNlRpx6CzzzuHkokoUrMlbZQkrDpsOeR719dRx1GsquHd5vqVGl4TJYRNQefnO4Ra3ID&hc_ref=ARQJ8gLutrgpkK-DudfBpWJozye4HQRdejXK4ENl4WDlc2kZcJzDJl5VDgCQn7V6vnk&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCJatOriRKQwi5jDLEsJtlg8LSFdBxOOvKo2JGKtFe4eIKf40_Twm2FyyManz4FgiddEQm4PX2f911OQh384AJ_FqLuhmOC9wpJ3Dx-qF5jOn58dgEwCC8oiu-QS4AU5CFeTHSipphGQtZ84XOakwJcTtQCAoHWSlGVuUgK9hEzwvuinI3SrhcY0J9pXP9ysTbtfpjp8pXxN11CYOYHGTrEKDws3LQ5s_gkz435Ap2W44d7CisrkkX8qwtppJ3adqZ_2VyBQcic6rTZBY6gsW8WhIN69rWKlNKroeaLinfacktH8BTIFBI9if_KHKzfSJ62955KskoA2TPxSXKSQHJ_9g