Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วงปีต้นไม้ ความหมาย และวิธีการนับ

รายละเอียด: 

เคยสังเกตท่อนไม้เวลาถูกตัดออกมาไหมครับ ทำไมถึงมีวงๆ อยู่ด้านใน แถมแต่ละวงขนาดไม่เท่ากัน สีก็ไม่เหมือนกัน วันนี้มาดูคำตอบกันครับ
 
วงรอบปีของเนื้อไม้เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ในรอบปีที่ไม่เท่ากัน เนื้อไม้ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนจะมีความหนาแน่นต่ำ และค่อนข้างที่มีรูพรุนมาก โดยจะเห็นเป็นสีอ่อน เรียกว่า "เนื้อไม้ต้นฤดู" ส่วนไม้ที่เติบโตในช่วยปลายฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูแล้ง จะเติบโตช้ากว่า และมีความหนาแน่นสูง โดยจะเห็นเป็นสีเข้ม เรียกว่า "เนื้อไม้ปลายฤดู"
 
เพราะฉะนั้นใน 1 ปี เราจะเห็นไม้สีอ่อนกับสีเข้มสลับกัน เราเรียกว่า "แนววงปี" นั่นหมายความว่า ใน 1 วงปี จะมีไม้สีเข้มและอ่อนสลับกัน นับเป็นอายุ 1 ปีของต้นไม้นั่นเองครับ
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Sun 6 January 2019
แหล่งที่มา: 
http://www.baannatura.com/th/mat/content/detail/112.html
หมวดหมู่ OECD: 
Hits 63 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A