Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วันดินโลก

รายละเอียด: 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการฟื้นฟูดิน อันเป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติ จึงมีมติแต่งตั้งให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และในวันสำคัญนี้ เรามาทำความรู้จักกับประเภทของดินกันครับ
 
1. ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็ง เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าว เพราะเก็บน้ำได้นาน
 
2. ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียด นุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
 
3. ดินทราย เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ 85 เนื้อดินมีการเกาะตัวกันหลวมๆ
 
ดินนั้นมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ จึงไม่แปลกเลยที่จะมีการจัดตั้งวันดินโลกขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของดิน และช่วยกันดูแลทรัพยากรสำคัญของโลกใบนี้ให้อยู่คู่กับมนุษย์ไปนานๆ ครับ
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Wed 5 December 2018
แหล่งที่มา: 
https://th.wikipedia.org/wiki/ดิน
คำสำคัญ: 
หมวดหมู่ OECD: 
Hits 24 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81