Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วิธีทิ้งขยะอันตรายที่ถูกต้อง

รายละเอียด: 

"ถังไหนก็ทิ้งๆ ไปเถอะ" เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม จะเกิดอะไรขึนถ้าทิ้งขยะอันตรายปนกับขยะธรรมดา?
 
ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุ/สารอันตราย ที่มีลักษณะเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วิธีสังเกตขยะอันตรายอย่างง่ายคือ ดูฉลากที่ระบุประเภทบนตัววัตถุ
 
แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป?
 
หากมีการเผาขยะอันตรายในที่โล่ง จะทำให้สารพิษฟุ้งกระจายและปนเปื้อนสู่อากาศ และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ สุดท้ายคนที่ได้รับพิษก็คือตัวเรานั่นแหละครับ
 
เพราะฉะนั้นเวลาจะทิ้งอะไร ให้สังเกตฉลากให้ดีว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ ถ้าใช่ ก็นำไปทิ้งให้ถูกถังนะครับ เพื่อโลกใบนี้ และตัวคุณเอง
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Tue 8 January 2019
แหล่งที่มา: 
http://oknation.nationtv.tv/blog/akanek/2010/03/24/entry-2
หมวดหมู่ OECD: 
Hits 53 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87