Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สเปร์ยกันน้ำ กันน้ำได้อย่างไร

รายละเอียด: 

นวัตกรรมสเปรย์กันน้ำ เปลี่ยนสิ่งของให้กันน้ำได้
ทำได้อย่างไร? มาดูกันเลยครับ
 
สเปรย์กันน้ำ มีคุณสมบัติสามารถฉีดพ่นไปยังรองเท้า เสื้อผ้า หรือสิ่งของต่างๆ ที่ทำจากผ้าให้สามารถกันน้ำได้
 
วิธีการทำงานของสเปรย์ดังกล่าวนั้น เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโน ที่สร้างชั้นเคลือบขึ้นมาในรูและพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งทำให้น้ำไม่เกาะบนพื้นผิว ทว่า ไม่สูญเสียคุณสมบัติในการทะลุผ่านของอากาศ และสามารถซักกับสบู่หรือผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดได้ปกตินั่นเอง
 
ในหน้าฝนแบบนี้ ลองหาเปรย์กันน้ำตามท้องตลาดมาฉีดรองเท้าที่ทำจากผ้ากันนะครับ แล้วฝนตกจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Sun 7 July 2019
แหล่งที่มา: 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000068773
คำสำคัญ: 
Hits 13 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3