อย. เรียกคืนยา รักษาแผลในกระเพาะอาหารหลังพบ "สารก่อมะเร็ง"

วันที่: 
Mon 28 October 2019

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แจ้งเตือนภัย ยาแผนปัจจุบัน สำหรับมนุษย์ มีเลขทะเบียน พบว่า ยาซานิดีน (Xanidine) ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 4 เฉพาะเลขที่ผลิต 1603179 ถูกเรียกเก็บคืน เนื่องจากองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศตรวจพบสารปนเปื้อน N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์หากใช้ในระยะยาว

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหนังสือลงวันที่ 25 ก.ย. 2562 ส่งถึงผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ หัวหน้าภาควิชา ฝ่ายต่างๆ หอผู้ป่วย ห้องยาของ รพ.รามาธิบดี ให้มีการระงับการจ่ายยาเกี่ยวกับรักษาโรคกระเพาะ "รานิทิดีน (Ranitidine)" ในชื่อผลิตภัณฑ์ "Xanidine 150 mg tablet" ของบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เช่นกัน

ยาซานิดีน (Xanidine) คืออะไร ?
ยาซิซานิดีน เป็นหนึ่งในยี่ห้อของยาในกลุ่ม รานิทิดีน (Ranitidine) ใช้ลดการสร้างกรด รักษาและบรรเทาอาการในผู้ป่วยอาหารไม่ย่อย โรคกรดไหลย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ และรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ ที่โรงพยาบาลนิยมใช้ให้ผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
Hits 5 ครั้ง
แหล่งที่มา: 
https://www.sanook.com/health/17853/