Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมสร้างบุคลากรด้าน ROBOTICS & AI ผลักดันสู่นานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 2562

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 5 June 2019

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี / นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Robotics & AI พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนขานรับกับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า เพราะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคตตามแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education ทั้งยังสนองตอบต่อนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งขอชื่นชมผลงานประดิษฐ์หุ่นยนต์ของผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถอันจะพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อประเทศ

ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับความสนใจและการตองรับจากผู้ที่ชื่นชอบของวิทยาการหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,359 คน หรือ 423 ทีม และได้ทำการแข่งขันคัดเลือก เพื่อเฟ้นหาผู้ที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าแข่งขันอย่างที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” ทีมที่ชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท คือ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: “Robo Havester” หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม้ ทีมที่ชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท คือ ทีม TNI 48 จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 (ระดับมัธยมศึกษา) ได้แก่ (1) เกมการแข่งขัน: “Robo Bit Racer” หรือหุ่นยนต์เจ้าสนาม ทีมที่ชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท คือ ทีม SKNROBOT #01 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และ (2) เกมการแข่งขัน: “Mission Challenge” หรือหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ ทีมที่ชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท คือ ทีม PYP02 จากโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/174-robotics-ai-2562
Hits 46 ครั้ง