Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ข่าวดี สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมตัวไว้ให้ดี กับการเปิดรับสมัครโครงการ TED FUND BATCH 4

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 11 September 2019

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund: TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (BATCH 4) โดยทีมงานจะลงพื้นที่สำหรับ Scouting ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ที่แรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จำกัดที่นั่งเพียง 50 รายเท่านั้น สามารถลงทะเบียนและศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือโทร 02 333 3700 ต่อ 4072

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/457-ted-fund-batch-4
Hits 56 ครั้ง