Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

จิสด้าดันเยาวชนไทยสู่นักวางแผนเมืองยุคใหม่ โชว์ความสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 12 March 2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ผนึกกำลังกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออก นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 ทีมได้เข้าร่วมการอบรม ณ ค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศฯ ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมือง และพัฒนาทักษะด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ และการเป็นนักพัฒนาและนักวางแผน ที่จะนำความรู้ที่ได้ตลอดการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน การสร้าง และวางแผนเมืองยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ โดยนำเสนอผลงานที่โดดเด่นให้กับคณะกรรมการ

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า “การดำเนินการดังกล่าวทางจิสด้า ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเป็นอย่างดี ที่สำคัญการดำเนินโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนในภาคตะวันออก และเป็นเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนแบบองค์รวมและวางแผนเมืองยุคใหม่ ให้กับเยาวชนในจังหวัดภาคตะวันออก”

การแข่งขันในครั้งนี้ทีมผู้เข้าแข่งต่างแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศที่ได้รับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่ รางวัลชนะเลิศสูงสุด โครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ทีม Home Jr.
นางสาวชลณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร
นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ทีม alpha Ursa Major
น.ส.ณัฐพร ทองไพจิตร
นายถิรวัตร์ บุญสร้าง

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ทีม SHARK SLASHER
นายปรมินทร์ ทวีรส
นายสรรพวัต ทองใบ

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ทีม Home Jr.
นางสาวชลณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร
นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ทีม พระจันทร์ยิ้ม 6
นางสาวจีรวรรณ เสนาสนะ
นางสาวพัชนิดา จำหน่ายผล

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดตราด
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ทีม TO-BE-NUMBER-ONE
นางสาวตะวัน งามวิไล
นายธนภันทร ยี่หวา
และรางวัลชนะเลิศจัดนิทรรศการ
"บทบาทโรงเรียนต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน"
จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสในการดูงานเขตยุทธศาสตร์พิเศษโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ผ่านสถานที่จริง อีกทั้งจะช่วยให้เกิดประโยชน์และเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7980-2019-03-11-08-09-35
Hits 20 ครั้ง