Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทีเซลส์ จับมืือ ม.นเรศวร และม.มหิดล จัดสัมมนา “การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร”

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 9 January 2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา “การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร” (Quality, Safety and Efficacy for Cosmetics and Food Supplements, QSE) ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องสกายบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมคอมพาสสกายวิว สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเสริมอาหาร เข้าร่วมฟังสัมมนา จากกูรูทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีมุมมองประสบการณ์ด้านการทดสอบ QSE เครื่องสำอาง นำโดย ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, รศ.ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด และคุณอมร ประดับทอง ผู้จัดการโครงการอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมสัมมนาให้ความรู้การทดสอบก่อนคลินิกและระดับคลินิก พร้อมรับ QR CODE สมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในงาน

สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 0 2644 5499 # 143 / 137

ข้อมูลโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7811-tsmost08012019
Hits 43 ครั้ง