รัฐมนตรีสุวิทย์ หารือเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ขยายความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยไปสู่อาเซียน

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 3 October 2019

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีฯ ณ ห้องพระจอมเกล้า อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนโยธี กรุงเทพฯ

สรุปประเด็นสำคัญที่ทั้ง 2 ฝ่ายหารือร่วมกัน ดังนี้

- การจัดตั้งกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- ความร่วมมือในกรอบ Newton Fund ซึ่ง สหราชอาณาจักร ยินดีที่จะกำหนด priority ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0, BCG Model รวมถึงรองรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านการวิจัยเพื่อจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5

- ความร่วมมือด้าน Frontier Technology เช่น Quantum Technology, Space Technology, High Energy Physics

- ความร่วมมือด้าน Grand Challenges, Area-based, HRD, การยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

- การเชิญชวนให้บริษัทเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Agri-tech) และการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน (Trade and Investment) ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

- แนวทางการดำเนินงานเพื่อการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่กรอบความร่วมมืออาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปในอนาคต

ข้อมูลโดย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/514-england-021062