Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วว.จับมือบริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 15 March 2019

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร : Research and development on Innovative herbal product” ซึ่ง วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดสัมมนาฟรี! ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และอาจารย์ด้านวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ จากวิทยากรทั้งภายในและต่างประเทศ ในหัวข้อต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “CPhi (Convention on Pharmaceutical Ingredient) South East Asia 2019” ซึ่งบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา เข้าร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 200 รายทั่วโลก พร้อมทั้งพาวิเลี่ยนนานาชาติจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย กาตาร์ สิงคโปร์ ไต้หวันและประเทศไทย ทั้งยังมีส่วน Product Showcase ที่จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมของอุตสาหกรรมยา และการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติที่น่าสนใจจำนวนมาก

เนื้อหาในการสัมมนามีประโยชน์ต่อวงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอย่างมาก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ 1.โมเดลผิวมนุษย์ 3 มิติรุ่นใหม่สำหรับการทดสอบยา โดย Céline Viennet-Steiner, PhD นักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและชีววิทยาทางผิวหนังมหาวิทยาลัย Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส 2.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดย ดร.กฤติยา ทิสยากร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. 3.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสารเคมีสกัดจากกัญชา โดย รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4.นวัตกรรมการผลิตยาสมุนไพรในประเทศไทย โดย นายศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 5.ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. (InnoHerb) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร โดยมีวิสัยทัศน์การดำเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานวิจัย พัฒนาและบริการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ InnoHerb มีความเชี่ยวชาญทั้งองค์ความรู้และบุคลากร ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรและสามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศให้ยั่งยืน

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7999-2019-03-13-03-34-38
Hits 29 ครั้ง