Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วว. มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2562 เชิญชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/พฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย/ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 28 November 2018

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า วว.โดยนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย ประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) ที่รวบรวมและจัดแสดงความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสากล โดยนำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงพรรณไม้หายาก ไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ ไม้อัลไพน์และไม้เขตอบอุ่นจากยอดดอย ไม้น้ำ ไม้ทะเลทรายที่จำลองสภาวะแวดล้อมเหมือนทะเลทราย และพืชวิวัฒนาการต่ำ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) แสดงวิวัฒนาการและประวัติการใช้ประโยชน์จากพืช นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน (Tropical Insect Sanctuary) เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ วว. ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของแมลงชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ได้แก่ แมลงผสมเกสร พืชกินแมลงนานาชนิด จ้าวแห่งการพรางตัว ด้วงหายากของไทย การเพาะเลี้ยงแมลงหายาก ระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำ และการจัดแสดงความหลากหลายของแมลง

และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561) วว. โดยสถานีวิจัยลำตะคอง ขอเชิญทุกท่านร่วมบันทึกภาพความประทับใจกับแปลงดอกทานตะวันสีเหลืองอร่าม ซี่งกำลังบานสะพรั่ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อมสูดโอโซน สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติร่วมกัน

การเดินทางสู่สถานีวิจัยลำตะคอง....จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่ 184-187 โดยให้สังเกตแนวรั้วบล็อกประสาน วว. ที่ทอดยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 044 390 107,044 390 150,088 191 1144,087 879 3330 E-mail : lamta-khong@tistr.or.th www.tistr.or.th/lamtakhong

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นายวรุฒ กิ่่งเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : pr@most.go.th
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7736-mostvv2018
Hits 41 ครั้ง