Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

อว. รวมพลัง..อาสาสู้โกง เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562"

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 9 September 2019

วันนี้ (6 กันยายน 2562) ณ อีเวนท์ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา/ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562" ชูแนวคิด "รวมพลัง..อาสาสู้โกง" มุ่งกระตุ้นคนไทยทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคการเมือง รวมพลังเป็นอาสาสู่โกง ร่วมป้องกันประเทศในบทบาทของตนเอง โดย นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอง ปอว.) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มอบหมายให้ผู้แทน นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมงาน

ตามที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรสมาชิกกำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน และได้จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการ "รวมพลัง" คนไทยทุกภาคสวนที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง "อาสาสู้โกง" พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และร่วมต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม พร้อมมุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อต้นคอร์รัปชันทั้งในภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้มแข็ง มีพลังมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง" โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี, Special Talk เปิดโปงคดีโกง กับ จั๊ด ธีมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง รวมทั้ง การรวมพลังประชาชน..อาสาสู้โกงเปิดตัว ACT Ai: จะอาสาทั้งทีต้องมีอาวุธ! โดย ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค

นอกจากนี้ ยังมีการวมพลังเครือข่าย...อาสาสู้โกง ประกาศจุดยืนรวมพลัง บนเวทีของผู้แทนเครือข่ายพันธมิตรประกอบด้วย (องค์กรอิสระ) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., (ภาคการศึกษา) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, (นักวิชาการ) ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ ดี ทีดีอาร์ไอ, (กลุ่มโซเชียลมีเดีย) นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ รักษาการผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท., (ภาคประชาสังคม) น.ส.สารี อ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, (สื่อมวลชน) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา, และ (ศิลปิน) นายนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุสด้าเบลส) ศิลปินคนรุ่นใหม่

ปีนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งใหม่ มีทั้งพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายด้านแล้ว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงได้เชิญนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมแสดงจุดยืนและแนวคิดในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยร่วมเสวนา "จับตาการโกงประเทศ ในมุมมองของพรรคการเมือง" มี นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ, น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย, น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ จากพรรคอนาคตใหม่

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/445-2562-8
Hits 49 ครั้ง