นายกเปิดงาน SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 จุดประกายความฝัน ผลักดัน Thailand 4.0

ข่าวประจำวันที่: 
13/03/2017

 

นายกเปิดงาน SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 จุดประกายความฝัน ผลักดัน Thailand 4.0

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดงาน 'SME REVOLUTION : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0' โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพดึงเหล่าพันธิมิตรต่างๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ในการเตรียมความพร้อมนำไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ทั้งนี้ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในการเปิดงานครั้งนี้ด้วย
 
  
          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงาน 'SME REVOLUTION : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0' นับเป็นการแสดงพลังประชารัฐเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในเรื่องต่างๆ ซึ่งเรื่องที่สำคัญสุด คือ การส่งเสริมพัฒนา
          เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาบชุดนี้ นั้นก็คือ Thailand 4.0 และนับเป็นที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำงานโดยแปลงนโยบายมาสู่การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และสามารถช่วยเหลือ SME
          ได้อย่างแท้จริง และภายในงานยังได่นำผลงานเด่น ผลงานด้านนวัตกรรมมาจัดแสดง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ในการจุดประกายพลังแห่งความสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มธุรกิจ SMEs ต่อไป
 
          สำหรับพื้นที่แสดงภายในงานนั้น จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1.พื้นที่แสดงนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดย กสอ. ได้น้อมนำ
          พระราชปณิธานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริของทั้ง 2 พระองค์มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในระดับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click
 
แหล่งที่มา: 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี