IT Contest 2017

ข่าวประจำวันที่: 
17/03/2017

 

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน

ขณะนี้ คณะทำงาน IT 2017 ได้ดำเนินการเปิดระบบลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน และได้ทำการส่งเมลแจ้งแก่ผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ของทุกโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันดำเนินการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ิอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำเข้าในสานที่จัดงาน
สำหรับจัดแสดงผลงานต่อคณะกรรมการและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน
ดังนั้น รบกวนตรวจสอบอีเมล์ของท่านและดำเนินการตามข้อความที่ได้รับจากเมล์
ตั้งแต่วันนี้ (6 มีนาคม 2560) ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้นะครับ
สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2324-2329
ในวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

แหล่งที่มา: 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ