"ห้องสมุดเสมือน" บริการทันสมัยและรวดเร็วสำหรับทุกท่าน จากบ้าน จากที่ทำงาน หรือ ที่ใดก็ตาม ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นความรู้จากห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก แห่งใน เครือข่าย STKC เสมือนสืบค้นจากห้องสมุดเดียวกัน สืบค้นหนังสือและวารสารทั้ง อิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ จากฐานข้อมูลวิชาการพร้อมบริการเอกสารฉบับเต็ม ที่มีในประเทศและ จากทั่วโลก

ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก : ตัวเลข

หน่วยงานให้บริการ: 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รหัสหนังสือ: 
01785
ผู้แต่ง: 
อาร์คเลย์, นีล
สำนักพิมพ์: 
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์: 
-
ประเภทหนังสือ: 
หนังสืออ้างอิง
เลขเรียกหนังสือ: 
อ/608/อ 645 ท
ภาษา: 
ไทย
สถานภาพหนังสือ: 
ยืมได้