การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเป็นอย่างมาก ในอนาคตเราอาจต้องพึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เราจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
ซึ่งในบทเรียนนี้ได้รวบรวมถึงเหตุผลที่ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังอธิบายถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในมุมมองต่างๆ ที่น่าสนใจ เรามาร่วมค้นหาคำตอบกันได้ในบทเรียน

ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา: 
สำนักงานปลัดกระทรวง
หัวเรื่อง/คำสำคัญ MOST: 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แนวคิดพื้นฐาน/ปัจจัยสนับสนุน
วันที่เผยแพร่: 
2549-10-30
ภาษา: 
ไทย
สถานภาพบทเรียน: 
Normal
ตัวอย่างบทเรียน: 
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่าย: 
ฟรี