ภาษิต: บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

"ภาษิต" เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับ บริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น ( NEC, JAPAN )
ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองให้บริการ "ภาษิต" ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ใช้สามารถกำหนดให้แปลได้ทั้งข้อความสั้นๆ และข้อความของเว็บเพจทั่วไปที่เป็นภาษาอังกฤษ
"ภาษิต" ทำงานโดยมีโปรแกรมทำการแยกข้อความออกจากรูปแบบของเว็บเพจ แล้วส่งเพียงข้อความอย่างเดียวไปแปลโดยอาศัยกฎทางไวยากรณ์และพจนานุกรม
สุดท้าย "ภาษิต" จะนำข้อความที่แปลได้รวมเข้ากับรูปแบบของเว็บที่แยกไว้ตอนต้น ส่งกลับไปแสดงผล ผลที่ได้คือผู้ใช้จะสามารถเรียกดูเว็บเพจต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษได้
โดยมีการแสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด และยังคงรูปแบบของต้นฉบับไว้ทุกประการ

ผู้ให้บริการ: 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน: 
บริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น ( NEC, JAPAN )
หัวเรื่อง/คำสำคัญ MOST: 
วิจัยและพัฒนา
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ภาษิต / แปลภาษา
วันที่เผยแพร่: 
2547-10-01
ภาษา: 
ไทย
สถานภาพบริการ: 
Normal
รูปบริการ: 
บริการเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
บริการเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
บริการเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
บริการเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ
ค่าใช้จ่าย: 
ฟรี