บริการทดสอบเพื่ออุตสาหกรรม : สารเคมีและเคมีภัณฑ์

เป็นการให้บริการวิเคราะห์สารเคมีและเคมีภัณฑ์
โดยให้บริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพสารเคมี และปริมาณของสารเคมี
ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
หรือมีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ
และวิเคราะห์ทดสอบเครื่องอุปโภคที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่

ผู้ให้บริการ: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ MOST: 
วิจัยและพัฒนา
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
1. เคมีวิเคราะห์ 2. ห้องปฏิบัติการ
ภาษา: 
ไทย
สถานภาพบริการ: 
Normal
ค่าใช้จ่าย: 
ฟรี