การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูของสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง: 
สุพจน์ ทองพลู
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ครู--เงินเดือน--วิจัย / ครู--การเลื่อนขั้น--วิจัย
ปีที่จบ (Year): 
1992
ภาษา: 
ไทย
สาขา (TH): 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (การบริหารการศึกษา)
สถาบัน: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย