"ห้องสมุดเสมือน" บริการทันสมัยและรวดเร็วสำหรับทุกท่าน จากบ้าน จากที่ทำงาน หรือ ที่ใดก็ตาม ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นความรู้จากห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก แห่งใน เครือข่าย STKC เสมือนสืบค้นจากห้องสมุดเดียวกัน สืบค้นหนังสือและวารสารทั้ง อิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ จากฐานข้อมูลวิชาการพร้อมบริการเอกสารฉบับเต็ม ที่มีในประเทศและ จากทั่วโลก

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูของสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง: 
สุพจน์ ทองพลู
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ครู--เงินเดือน--วิจัย / ครู--การเลื่อนขั้น--วิจัย
ปีที่จบ (Year): 
1992
ภาษา: 
ไทย
สาขา (TH): 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (การบริหารการศึกษา)
สถาบัน: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย