Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทำไมหูถึงอื้อ เวลาขึ้นเครื่องบิน

วันที่เผยแพร่: 
Thu 6 December 2018
รายละเอียด: 

อาการปวดหูหรือหูอื้อเวลาขึ้นเครื่องบิน สาเหตุหลักนั้นมาจากความดันอากาศนั่นเอง โดยปกติแล้วความดันอากาศในหูชั้นกลางจะเท่ากันกับความดันอากาศภายนอกหู แต่ในขณะที่เครื่องบินมีการเพิ่มหรือลดระดับความสูงอย่างรวดเร็ว จะทำให้ความดันอากาศภายในกับภายนอกเครื่องบินไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อแรงดันในช่องหู โดยขณะที่เครื่องบินขึ้น แรงดันอากาศภายในหูจะมากกว่าภายนอกหูจึงดันให้แก้วหูโป่งออก ในทางกลับกันเมื่อเครื่องบินลง แรงดันอากาศจากภายนอกที่มากกว่าจะดันให้แก้วหูยุบตัวลง จึงเป็นที่มาของอาการปวดหูหรือหูอื้อนั่นเอง ดังนั้น วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอาการหูอื้อเวลาที่เราเดินทางด้วยเครื่องบินก็คือ ควรกลืนน้ำลายเป็นระยะ เคี้ยวหมากฝรั่งหรือขยับขากรรไกรไปมาเป็นระยะ ๆ หรือขณะเครื่องบินลง ควรบีบจมูก ปิดปาก และเป่าลมให้แก้มป่อง จะรู้สึกว่ามีลมดันขึ้นมาที่หูทำแบบนี้เป็นระยะ ๆ โดยทำตั้งแต่เริ่มลดระดับเพดานบินลง จนเครื่องถึงพื้นดิน ก็จะช่วยบรรเทาอาการหูอื้อได้

ที่มาข้อมูล

https://intimexchiangmai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%...

https://www.springnews.co.th/lifestyle/health/392572