Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยอดผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

วันที่เผยแพร่: 
Tue 8 October 2019
รายละเอียด: 

พบผู้เสียชีวิตจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 9 คนในอเมริกา ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐฯ แสดงความกังวลว่าตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในไม่ช้า

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า อาจจะมียอดผู้ป่วยด้วยโรคปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยรายภายในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียว จากที่ปัจจุบัน ตัวเลขล่าสุดจาก CDC พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคปอด 530 คน ใน 36 รัฐทั่วอเมริกา และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 9 รายแล้ว ซึ่งตอนนี้ CDC จะมีการอัพเดทตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยปัจจัยดังกล่าวกันทุกสัปดาห์ หลังพบผู้เสียชีวิตรายแรกในอเมริกาเมื่อไม่กี่เดือนก่อน

ล่าสุดทาง CDC ต้องขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการแห่งสภาคองเกรสเป็นครั้งแรก ถึงสถานการณ์ของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า แต่ขณะนี้ทางหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐฯ ยังไม่อาจฟันธงได้ว่าสาเหตุนั้นมาจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรง หรือมาจากส่วนประกอบในของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เพราะมีรายงานว่าผู้ป่วยด้วยโรคปอดจากบุหรี่ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ THC ที่พบในกัญชาด้วย

Cr. https://www.voathai.com/a/vaping-death-09242019/5097130.html