Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เก่งเหมือนกิ้งก่า? มนุษย์สามารถซ่อมสร้างกระดูกอ่อนบางส่วนได้เอง

วันที่เผยแพร่: 
Thu 31 October 2019
รายละเอียด: 

ถึงแม้มนุษย์จะไม่มีขีดความสามารถในการสร้างอวัยวะบางส่วนที่ถูกตัดขาดหรือเสียหายไปขึ้นมาใหม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าได้ก็ตาม แต่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Duke ซึ่งเสนอรายงานทางวารสาร Science Advances พบว่า กระดูกอ่อนในข้อต่อของอวัยวะบางส่วนของมนุษย์นั้นสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะทำได้ไม่ดีหรือเร็วเท่าในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด

นักวิจัยทราบว่าสัตว์บางชนิด เช่น กิ้งก่า ปลาม้าลาย และ axoloti หรือปลาเดินได้ในเม็กซิโกนั้น มีความสามารถในการซ่อมแซมและสร้างอวัยวะขึ้นทดแทน เพราะมีโมเลกุลชนิดหนึ่งที่เรียกว่า microRNA ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อในกระดูกข้อต่อ

ขณะเดียวกันนักวิจัยก็พบว่า มนุษย์เราก็มีโมเลกุล microRNA ที่ว่านี้เช่นกัน แต่ความสามารถของโมเลกุล microRNA ในการซ่อมแซมในร่างกายมนุษย์นั้นจะแตกต่างกันไปสำหรับอวัยวะแต่ละส่วน

โดยโมเลกุล microRNA จะทำงานได้อย่างดีหรือแข็งขันสำหรับกระดูกข้อเท้า แต่จะทำงานได้ไม่ดีเท่าสำหรับหัวเข่าหรือสะโพก

ถึงกระนั้นก็ตาม นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Duke ผู้ศึกษาเรื่องนี้ก็บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบกลไกการทำงานซึ่งเป็นตัวควบคุมกระบวนการซ่อมสร้างอวัยวะนี้ในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนของคน และเรียกความสามารถในเรื่องนี้ว่าเป็น “ความสามารถแบบกิ้งก่าที่แฝงอยู่ในตัวคน”

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนในอวัยวะแต่ละส่วนของมนุษย์นั้นไม่เท่ากัน คือกระดูกข้อเท้าจะมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้มากที่สุด ตามด้วยหัวเข่าและกระดูกสะโพก ดังนั้นเรื่องนี้จึงดูจะเป็นคำตอบว่า ทำไมผู้ที่บาดเจ็บที่ข้อเท้าจึงมีโอกาสหายหรือฟื้นตัวได้เร็วกว่าการบาดเจ็บที่หัวเข่าหรือสะโพก

นักวิจัยกล่าวด้วยว่า เรื่องนี้อาจเป็นข่าวดี เพราะในอนาคตอาจมีการใช้โมเลกุล microRNA ฉีดเข้าไปในกระดูกข้อต่อเพื่อช่วยรักษากระดูกที่เสียหาย หรือเพื่อป้องกันโรคข้ออักเสบ รวมทั้งอาจเป็นพื้นฐานสำหรับโอกาสที่จะสร้างอวัยวะขึ้นมาทดแทนด้วย

cr. https://www.voathai.com/a/salamander-like-ability-ct/5135592.html