Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เทรนด์ใหม่! 3 แนวโน้มสำคัญด้านการออกกำลังกายของปี 2562

วันที่เผยแพร่: 
Mon 7 January 2019
รายละเอียด: 

สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาของสหรัฐฯ ระบุว่า จากการสำรวจข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬากว่า 2,000 คน แสดงว่าแนวโน้มเรื่องการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพซึ่งจะได้รับความสนใจในระดับต้นๆสำหรับปี 2562 นี้ มี 3 รูปแบบ

หนึ่งคือ Exercise Tracker หรือการนำเทคโนโลยีแบบสวมใส่ที่ช่วยติดตามกิจวัตรและข้อมูลการออกกำลังของเรามาใช้ประโยขน์ สองคือ Group Fitness หรือการออกกำลังกายร่วมในกลุ่ม และสามคือ High-Intensity Interval Training หรือที่เรียกย่อๆ ว่า HIIT ซึ่งหมายถึงการโหมออกกำลังกายอย่างเข้มข้นสลับกับการพักเป็นช่วงๆ

ในเรื่องของ Wearable Technology หรือการใช้เทคโนโลยีประเภทสวมใส่นั้น สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาปรับปรุงเรื่องความถูกต้องแม่นยำของอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นได้มาก โดยถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงก็สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงนับเป็นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ผู้คนนิยมนำมาใช้มากขึ้น

ส่วน Group Fitness หรือการออกกำลังกายร่วมในกลุ่มนั้น เนื่องจากคนเราเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นผู้นิยมการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นคนยุค Millennial หรือรุ่นใดก็ตาม มักไม่ต้องการแข่งกับตัวเองเพียงลำพังหรือออกกำลังกายแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้พลังหนุนส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อช่วยสร้างความฮึกเหิมและกำลังใจนั่นเอง

สำหรับเรื่องของ HIIT หรือ รูปแบบการออกกำลังกายแบบเข้มข้น ที่ใช้เวลาเบ็ดเสร็จเพียงราว 30 นาที ด้วยการโหมออกกำลังกายอย่างเต็มที่เพื่อให้หัวใจเต้นเร็วและแรงสลับกับการหยุดพักเป็นช่วงๆ นั้น นักวิทยาศาสตร์การกีฬาชี้ว่ารูปแบบนี้ดูจะเป็นการตอบโจทย์และใช้ได้ผลสำหรับคนที่มักมีธุระยุ่งไม่ค่อยมีเวลา และว่าบางคนรู้สึกว่าหากมีโอกาสไปออกกำลังกายแบบ HIIT ที่ว่านี้เพียงแค่สองถึงสามครั้ง ครั้งละ 30 นาทีต่อสัปดาห์ ก็น่าจะเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของการออกกำลังกายที่ผูกโยงเข้ากับกลุ่มประชากรที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องของการจัดโปรแกรม "การออกกำลังสำหรับ Baby Boomers หรือคนวัยทอง" เพราะฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างๆ ล้วนมองเห็นความต้องการของคนกลุ่มนี้ที่อยากรักษาสุขภาพของตนเอง และออกแบบโปรแกรมในช่วงเวลาที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างๆ มีคนใช้เบาบาง คือช่วงระหว่าง 9 - 11 น. และช่วงบ่ายระหว่าง 14 – 16 น. เพื่อดึงดูดผู้สนใจสุขภาพรุ่นวัยทองให้เข้าไปใช้บริกา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาของสหรัฐฯ
QR Code for http://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-3-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562
Hits 43 ครั้ง