Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

'โลกร้อน' จะทำให้เเมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตการเกษตรมากขึ้น

วันที่เผยแพร่: 
Fri 11 January 2019
รายละเอียด: 

ผลการวิจัยนี้ได้ศึกษาแมลงศัตรูพืชหลายสิบชนิดเเละรายงานว่า สภาพอากาศโลกที่ร้อนขึ้นจะทำให้แมลงเหล่านี้เผาผลาญพลังงานเร็วขึ้น ทำให้แมลงหิวโหยมากขึ้น และจะกินพืชอาหารประเภทข้าวและธัญพืชชนิดอื่นๆ มากขึ้นตามไปด้วย

เคิร์ททิส ดอยท์ช นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และหัวหน้าการวิจัย กล่าวว่า หากนำแมลงเหล่านี้ไปไว้ในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น แมลงจะเผาผลาญพลังงานมากขึ้นเเละหากเผาผลาญพลังงานมากขึ้น ก็จะกินมากขึ้นเพื่อเพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่มากขึ้น

เเละหากแมลงต้องกินมากขึ้น มันก็จะทำลายพืชผลทางการเกษตรมากตามไปด้วย

การศึกษานี้ได้พยากรณ์ว่า แมลงจะกินพืชมากขึ้น โดยได้ข้อมูลสนับสนุนจากการทดลองในสภาพจำลอง เพื่อศึกษาเเมลงศัตรูพืชและกิจกรรมของเเมลง

ดอยท์ช หัวหน้าการวิจัย กล่าวว่า ผลกระทบนี้จะรุนแรงพอๆ กับภาวะโลกร้อน เขากล่าวว่า ในขณะนี้แมลงศัตรูพืชกัดกินและทำลายผลผลิตพืชอาหารของโลกราว 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนหน้าที่พืชจะโตพอแก่การเก็บเกี่ยวเสียอีก

หากเราไม่หาทางหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้ แมลงศัตรูพืชอาจจะกัดกินผลผลิตทางการเกษตรถึงร้อยละ 15 - 20
ในยุโรปปีนี้ หลายประเทศเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะเกิดภาวะคลื่นอากาศร้อนปกคลุม ทำให้ระดับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์

ผลการศึกษานี้คาดว่า หากระดับอุณหภูมิของโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไป ความสูญเสียจากเเมลงศัตรูพืชที่กัดกินข้าวโพดอเมริกัน ข้าวสาลีเเละข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยกว่า 8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 36 เปอร์เซ็นต์จากระดับความเสียหายจากศัตรูพืชในปัจจุบัน

เเละในประเทศอื่นๆ นอกไปจากสหรัฐฯ ผลการศึกษานี้ชี้ว่า มี 10 ชาติไล่จากยุโรปไปถึงเอเชียตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย เกาหลีเหนือ มองโกเลีย ฟินแลนด์ คีร์กีซสถาน จอร์เจีย ภูฏาน อาร์เมเนีย อังกฤษเเละเดนมาร์ก อาจจะเจอกับการสูญเสียผลผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากแมลงศัตรูพืช

(ทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ถ่ายทอดรายงาน)