Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บทความด้าน วทน.

No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
381 การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 22 Mar 2017 2
382 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ความสำเร็จการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 22 Mar 2017 9
383 การบริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 1
384 ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์ 22 Mar 2017 1
385 บิสฟีนอล - เอ - ไดไกลซิดิลอีเทอร์ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร 22 Mar 2017 7
386 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 8
387 นักวิจัยโยงลูกปัดโบราณจากภาคใต้ของไทยกับแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน 21 Mar 2017 3
388 การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอนเป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางพารายางธรรมชาติ 21 Mar 2017 2
389 การตรวจสอบองค์ประกอบของหญ้าแฝกด้วยแสงย่านอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
390 แสงซินโครตรอนช่วยในการวิจัย เพื่อใช้จุลินทรีย์ลดการสะสมแคดเมียมในข้าว 21 Mar 2017 1
391 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่งด้วยแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
392 การติดตามสภาวะหมอกควันในภาคเหนือ ด้วยแสงซินโครตรอน 21 Mar 2017 5
393 การติดตามสภาวะฝุ่นหมอกละอองควันภาคเหนือ โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 3
394 ทีมนักวิจัยสซ. ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพตัวอย่างทางชีวภาพครั้งแรก ของสถานีทดลองด้าน Photoemission Electron Microscopy (PEEM) 21 Mar 2017 4
395 เรดาร์ (RADAR) 21 Mar 2017 3
396 GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ 21 Mar 2017 3
397 เรามาทำความรู้จักกับจุด Hotspot และ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ว่ามีพื้นที่ไหนและสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง 21 Mar 2017 4
398 SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง 21 Mar 2017 5
399 เปิดแล้ว Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่คนไทยไม่ควรพลาด 21 Mar 2017 12
400 “มารี คูรี” สตรีผู้ยกระดับชีวิตมนุษยชาติ ด้วยศาสตร์แห่งเคมี 08 Mar 2017 23

Pages